Melder om betydelig skredfare

Generelt ustabile forhold over skoggrensen.

Illustrasjonsbilde 

nyheter

Skredvarslingstjenesten varsom.no – som lages av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt – har økt skredfaren til nivå tre (betydelig) både mandag og tirsdag i Tromsø.

De skriver at det er «generelt ustabile forhold over skoggrensen». De ber videre folk om å være varsom i områder med ferske fokksnøflak og unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg.

Ifølge varslingtjenesten er det størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.

De ber folk om å se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk, og skriver:

- Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.