Norges sjømatråd fikk 440.000 kroner i gebyr. Nå tar de saken til retten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) mente sjømatrådet hadde brutt loven da de ikke lyste ut PR-oppdrag på anbud. Dette resulterte i gebyr. Nå tar de saken for retten.

GÅR RETTENS VEI: Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd. 

nyheter

Det var i slutten av august at Kofa konkluderte med at Norges sjømatråd måtte betale 440.000 kroner i gebyr etter at de ikke hadde lyst ut et oppdrag verdt 4,4 millioner kroner på anbud. Oppdraget ble gitt til kommunikasjonsbyrået WergelandApenes. Denne konklusjonen er sjømatrådet uenig i, og de har nå stevnet Kofa for retten. Dette skriver Dagens Næringsliv.

– Sjømatrådets styre er uenig i KOFAs avgjørelse og har derfor valgt å ta ut stevning mot Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Søksmålet gjelder overprøving av Kofas vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr for uaktsomt å ha gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse, sier styreleder Marianne E. Johnsen i Sjømatrådet til Dagens Næringsliv.

Regner seg ikke som offentlig organ

Bakgrunnen for konklusjonen var en klage fra administrerende direktør Henrik Halvorsen i Gambit, som leste at konkurrenten WergelandApenes hadde vunnet oppdraget. Klagen fikk fullt medhold fra Kofa. Ifølge Dagens Næringsliv var kontrakten ikke lyst ut for konkurranse, som et offentlig organ er pliktig til å gjøre. Norges sjømatråd mener selv at de ikke bør regnes som et offentlig organ.

– Etter en grundig gjennomgåelse av vedtaket opplever vi at KOFA ikke har gjort en tilstrekkelig bred helhetsvurdering av vår drift og virksomhet – slik regelverket krever. I tillegg er vi uenige i at vi kan ha opptrådt uaktsomt når vi har lagt til grunn at Sjømatrådet ikke er en virksomhet som er omfattet av anskaffelsesreglene, sier Johnsen til Dagens Næringsliv.

Ser fram til å forklare seg

Sjømatrådet eies av Nærings- og fiskeridepartementet og Renate Larsen er administrerende direktør i selskapet.

– Det fremstår for oss som at Kofa ensidig har vektlagt at sjømatrådet eies av staten, og at Kofa har lagt for stor vekt på våre vedtekter. Samtidig virker det som Kofa i vedtaket ikke har vurdert, eller ikke har forstått at vår virksomhet er av forretningsmessig karakter. Vi ser fram til å grundig forklare vår drift for domstolen, og å få en grundigere vurdering av vår virksomhet, sier Johnsen til avisen.

Direktør Anneline Vingsgård i Kofa vil ikke kommentere uttalelsene til sjømatrådet, ifølge Dagens Næringsliv.

– Vi tar til etterretning at de ønsker å få overprøvd gebyrvedtaket i domstolen, sier hun til avisen.

Saken er berammet i starten av juni i Oslo tingrett og går over fem dager.