De neste seks månedene endrer denne bybussen trasé

Rute 24 endrer trasé på Mortensnes fra og med mandag 7. januar.

Endre rute: Som et resultat av en oppgradering av vann og avløp på Mortensnes, vil rute 24 endre trasé i området de neste seks månedene.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Troms fylkestrafikk varsler at endringene vil gjelde cirka i seks måneder.

Bybussrute 24, Giæverbukta - Kroken Sør har fra og med mandag 7. januar avvikende trasé i begge retninger i Mortensnesområdet på Tromsøya (overfor Jekta kjøpesenter).

Holdeplassene Maskinistvegen og Jungmannsvegen betjenes ikke i anleggsperioden.

Grønn trasé er retning til Giæverbukta (kjøring via Ankervegen) fra Kroken Sør. Oransje trasé er retning fra Giæverbukta til Kroken Sør.  Foto: Troms fylkestrafikk

 

Bakgrunnen for endringene er Tromsø kommunes oppgradering av vann og avløp for Mortensnes. Prosjektet startet i 2015, og del to har startet opp i høst. Det er, ifølge kommunen, forventet at arbeidet vil ta rundt 10-12 måneder.

Deler av Båtsmannsveien, Styrmannsveien, Losveien og Stuertveien, samt hele Ljungmannsveien og forlengelsen av Dramsveien nord på Mortensnes skal få utskiftet gamle vann- og avløpsledninger, nytt fortau lang busstraséen, nye gatelys, veioppgradering og kabelselskap skal skifte ut gamle strømkabler og fjerne luftspenner, blant annet inn til husene.

Mer informasjon om prosjektet finner du på kommunens hjemmeside.