Eksporterte sjømat for 99 milliarder kroner i fjor

Norge har eksportert 2,7 millioner tonn sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner i 2018.

Magisk grense: Administrerende direktør i Sjømatrådet, Renate Larsen, forteller at de akkurat ikke klarte å passere 100 milliardergrensen i fjor, men er likevel fornøyd med resultatet.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det er en volumøkning på 4 prosent og en verdiøkning på 5 prosent, eller 4,6 milliarder kroner mer enn i 2017. Dette tilsvarer 37 millioner måltider sjømat hver dag hele året, eller 25.700 måltider per minutt.

– Norge eksporterte sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner i 2018. Selv om vi ikke passerte den magiske 100 milliardergrensen, har det vært et nytt godt år for norsk sjømateksport. Oppsummert var det både rekordhøy eksportverdi og rekordhøyt eksportvolum for norsk sjømat i 2018. Dette til tross for Brexit, handelskrig og andre utfordringer som har skapt uforutsigbarhet i verdensmarkedet. Sjømateksporten til EU-markedet har økt på grunn av lavere konkurranse og en gunstig valutasituasjon mot euroen. Vi ser en tilbakegang i sjømateksporten til Asia, som en følge av økt konkurranse og en fortsatt utfordrende markedsadgang til Kina, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Økt med 122 prosent de siste 10 årene

Verdien av sjømateksporten fra fiskeri utgjør 28 prosent, mens volumet utgjør 59,5 prosent. Norge eksporterte 1,6 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 28 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på 2 prosent i volum, mens verdien økte med 1,2 milliarder kroner eller 4 prosent fra 2017.

– Nok en gang er det satt ny rekord for norsk sjømateksport. Det har vi all grunn til å være stolte av. Mens verdien av eksporten har økt med 60 prosent de siste fem årene, har volumet økt med knapt 10 prosent. Større volumvekst er derfor sterkt ønskelig for å utvikle næringen videre. Målet vårt er at næringen skal fortsette å vokse, og som sjømatminister jobber jeg for dette hver eneste dag, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik i en pressemelding.

Laks fremdeles størst

Laks er den største arten målt i både volum og verdi. Norge har eksportert 1,1 million tonn laks for 67,8 milliarder kroner i 2018. Ørret er den andre store oppdrettsarten. Norge har eksportert 46.400 tonn ørret for 3 milliarder kroner i 2018. For fangstsektoren er torsk den største arten målt i verdi. Norge har eksportert 197.000 tonn torsk for 9,4 milliarder kroner i 2018

– I 2018 ble det målt rekordhøy eksportverdi for laks, torsk, sei og kongekrabbe. Det er en trend at norsk sjømat ofte er innom et annet land for videreforedling før det ender opp hos konsumenten. Typiske transitt- eller videreforedlingsmarkeder for norsk sjømat er Polen, Danmark og Nederland, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet, Paul T. Aandahl.

– I 2018 var det eksportrekord for hele hvitfiskkategorien målt i verdi. Torskeeksporten økte med 4 prosent i verdi som følge av økt pris, mens eksportrekorden for sei skyldes primært økt volum. EU er det viktigste hvitfiskmarkedet med 64 prosent av den totale eksportverdien, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen.