– Vil ikke ha kommunal «trailerpark» i sentrum

Venstrepolitiker Morten Skandfer mener at det ikke skal være tillatt med faste parkeringsplasser for salgstrailere på byens torg.

OMSTRIDT: Salgscontaineren på Strandtorget er møtt av flere protester – nå senest fra Venstre-politiker Morten Skandfer. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Det passer veldig dårlig at det skal være permanent trailerparkering på ett av byens to mest sentrale torg, sier han til iTromsø.

Skandfer har registrert at det i lang tid har stått en stor, blå salgscontainer på Strandtorget.

Uheldig byutvikling

Ifølge politikeren er det en uheldig utvikling at kommunen leier ut grunn til slike doninger på nesten permanent basis. Han krever nå at det redegjøres for hvilke avtaler som er gjort med eierne av containeren.

– Er det en vedvarende avtale som er gjort? Om ikke – hvor lenge gjelder den? Og hva må til for at vi kan få avviklet den, spør Skandfer.


Dette kan bli sentrums nye kultursenter, men tomta skaper uenighet

Et storslått aktivitetssenter foreslås flyttet fra Oslo til Tromsø, men administrasjonen går imot kommunens opprinnelige tomteplaner i sentrum.


Spørsmålene ble fremmet i tirsdagens formannskapsmøte.

– Jeg mener at en slik ordning er dårlig byutvikling. Det er ikke slik vi bør ha våre mest sentrale torg – at kommunen har en «trailer-park» midt i byen, påpeker Skandfer.

Han mener det er en privatisering av det offentlige rom.

Konkurransevridende

Venstre-politikeren mener dessuten at det er konkurransevridende overfor andre som driver med torghandel.

VIL HA SVAR: Venstres Morten Skandfer mener at utleie av parkeringsplass til salgscontainere på byens torg er uheldig byutvikling. – Det er privatisering av offentlige rom, og det bør vi ikke ha, sier han.   Foto: Tor Farstad


– Om man ser på Stortorget – der det også selges varer og tjenester fra mobile anlegg – så fjernes disse på ettermiddagen. Da er det etter mitt syn konkurransevridende at den store containeren på Strandtorget får stå der i lange perioder, sier han.

Andre steder

Skal kommunen sette av grunn til containersalg, bør det skje andre steder enn på Strandtorget.

– Vi kan finne alternative tomter til det om det er ønskelig, mener han.


Duer invaderer sentrumskiosk – Mattilsynet krever snarlige tiltak

Turister som mater duene på Strandtorget skaper hodebry for 7-Eleven. – Det har tidvis vært flokker av fugler her inne, sier en av de ansatte.


Avdelingsdirektør for byutvikling, Mette Mohåg, sier at fra administrasjonens side så er det ikke ønskelig at man har slike ordninger.

– Vi vil derfor gå gjennom retningslinjene for bruken av torgene for å unngå at det blir slike permanente aktiviteter, sier hun.

Må være samme regler

Hun viser – akkurat som Skandfer – til retningslinjene for Stortorget, og sier at en slik ordning også burde gjelde for Strandtorget.

– Vi ønsker at aktiviteten skal foregå på dagtid, og at det er mobile ordninger som fjernes på kveldstid, sier hun.

Ifølge Mohåg vil det til syvende og sist være politikerne som bestemmer over bruken av byens sentrale torg.

– Etter at vi har gått gjennom retningslinjene for utleie, vil vi fremme en sak til dere politikere, sier hun.


Butikken skulle bare holde åpent i seks måneder. Nå forlenger de kontrakten

Devolds pop-up-butikk på havneterminalen skulle bare holde åpent i seks måneder, men utvider til tolv måneder for å få med seg nordlysturismen.