Politiet med kjetting-pålegg til tungtrafikken

Beslaglegger førerkort om pålegget ikke adlydes.
nyheter

Politiet har stått på Vekta i Tromsdalen en periode, og gitt pålegg til all tungtrafikk om å legge på kjetting før de får kjøre videre østover på E8. Dette opplyser Troms politidistrikt tirsdag kveld.

Sjåførene ble samtidig gjort oppmerksom på at dersom de senere får problemer i Troms uten kjetting, blir det førerkortbeslag.

Politiet presiserer samtidig at det har vært svært få norske tyngre kjøretøy med problemer. En rekke utenlandske kjøretøy har i dag fått bruksforbud inntil de er bedre skodd.