Fortsatt uklart hva som skal skje med gamle Tromsøysund sykehjem

Etter at beboerne flyttet fra sykehjemmene Tromsøysund og Kroken til Otium, har kommunen foreløpig ingen konkret plan for hva de skal gjøre med bygningsmassen.

UKLAR FREMTID: Det er ikke klart hva kommunen skal gjøre med bygningsmassen til gamle Tromsøysund sykehjem. Foto: Stian Saur 

nyheter

Bygningen er ikke egnet for institusjonsdrift, opplyser Trond Brattland, avdelingsingeniør for helse og omsorg i Tromsø kommune.

– Det er små rom med bad på korridoren, og bygget har branntekniske utfordringer. Det betyr at det enten må bygges om, eller rives og bygges nytt, sier han.

Kommunen jobber nå med en 12-års utbyggingsplan, som skal opp til politisk behandling i løpet av vinteren.

– Der ser vi på behovene fremover, og da vil det komme en beslutning, sier Brattland.

Fokuset hos helse og omsorg ligger nå på å videreutvikle hjemmetjenesten, heller enn på institusjonsplassene. Samtidig ventes det behov for 15 nye sykehjemsplasser i Tromsø hvert år.

LES OGSÅ: Pasienter blir liggende og vente i flere måneder på sykehjemsplass (for abonnenter)

Gamle Kroken sykehjem skal rives og bygges nytt, tilsvarende standarden på nye Otium. Saken skal opp til politisk behandling i vinter, og kommunen venter å kunne ta det nye sykehjemmet i bruk i 2025.

LES OGSÅ: Her ser Elise (90) sitt nye Otium-hjem for første gang (for abonnenter)