Lemper på skytetider

Fylkesmannen kommer med forslag angående skytetider ved skytebane i Kjoselvdalen.

Kjoselvdalen skytebane.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Fylkesmannen kan vurdere å lempe på vilkåret om to skytefrie uker i juli, mot at det aksepteres skytefri fredag og lørdag i hele juli, skriver Fylkesmannen til kommunen i forbindelse med ny skytebane i Kjoselvdalen.

Fylkesmannen presiserer at med en slik løsning vil tirsdager fortsatt være forbeholdt politi-/militærøvelse.

– En slik løsning gir kun åtte «tapte» skytedager for skytterlagene, mot ti «tapte» skytedager med to skytefrie uker, heter det i brevet.

LES OGSÅ: Ber Fylkesmannen stå ved skytebaneinnsigelse (for abonnenter)