Støtter Robukta-plan

Fylkeskommunen støtter kommunens beslutning angående omreguleringen av Robukta-eiendommen.
nyheter

– Fylkeskommunen støtter kommunens beslutning om å omregulere Robukta-eiendommen fra næringsbebyggelse til grønnstruktur. Det er svært positivt at Robukta blir en del av et sammenhengende regulert friområde rundt Sydspissen, skriver Troms fylkeskommune i sitt innspill til det varslede planarbeidet for Robukta.

I brevet vises det til at Robukta og Sydspissen har stor verdi for bolyst og folkehelse, i et befolkningstett område med stort press på grøntarealer.

LES OGSÅ: Kommunen fikk takk for sist fra Total Prosjekt i Robukta-kranglen (for abonnenter)