Unge spiser halvparten så mye fisk som i 2012

Sjømatkonsumet er på vei nedover. For de under 34 år har sjømatkonsumet falt med hele 46 prosent siden 2012.

STUPER: Konsumet av sjømat stuper, viser rapport fra Norges sjømatråd. Foto: Lars Åke Andersen 

nyheter

Vi spiser mye mindre fisk enn før. For landet som helhet har sjømatkonsumet hatt en nedgang på 17 prosent mellom 2012 og 2017. Det er bare 5,5 prosent av måltidene våre som er sjømatmåltider.

Sjømaten taper kampen for enklere og mer lettvinte retter – som ofte er kjøttbasert, viser undersøkelsen Fiskespiseren, som Norges sjømatråd lanserte i fjor høst.

Har stupt blant unge

Det er spesielt hos den yngre generasjonen, under 34 år, at sjømatkonsumet har stupt. De mellom 20 og 40 år har ofte en stressende hverdag med småbarn, noe som setter krav til at middagen må handles og lages raskt og enkelt. Sjømatkonsumet falt med hele 46 prosent for unge under 34 år fra 2012 til 2017.


 

Samtidig mener sjømatrådet at det er potensial for å øke konsumet.

«Unge under 40 år står i en særstilling. Selv om det ikke er i denne aldersgruppen at potensialet totalt sett er størst, er det trolig her det er viktigst å satse hvis man skal oppnå effekt på sikt», heter det i rapporten.

Det kommer av at unge, spesielt de som er yngre enn 30 år, er mest mottakelige for å lære seg nye retter og vaner, som de senere kan videreføre til sine barn, ifølge Fiskespiseren.

«Våre matvaner påvirkes og utvikles når vi er under 19 år. Fra 20–29 år etablerer vi vanene våre, og når vi er over 30 år har vanene allerede blitt ganske inngrodde. For å få fisk tilbake på tallerkenene til nordmenn, må man altså først og fremst ta tak i de unge voksne.».


Ny rekord for norsk sjømateksport

Norge eksporterte 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 3 prosent fra rekordåret 2016, ifølge Norges sjømatråd.

 

Mange vil spise mer

Selv om mange spiser lite fisk, er det mange som gjerne skulle ha spist mer sjømat til middag. Av de under 40 år spiser 8,5 prosent sjømat til middag, men 12,3 prosent av disse sier at de gjerne vil spise mer, ifølge undersøkelsen. Det er dermed et potensial for vekst på 3,8 prosentpoeng, eller 44 prosent.

UNGE SPISER MINDRE FISK: Mange velger ofte lettvinte retter av kjøtt i stedet, heter det i rapport fra sjømatrådet. Her er Asbjørn Rørtveit i sjømatrådet. Foto: Jon Terje Eiterå 

 

– I undersøkelsene sier mange av de unge at de gjerne hadde spist mer fisk dersom det fantes flere ferdigprodukter, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Sjømatrådet, i en pressemelding.

Par med barn spiser nær 23 millioner sjømatmåltider i året. Konsumet kan økes med 16 millioner, ifølge undersøkelsene.

Kjedelige minner

Mange forbinder barndommens fiskemiddag med plikt, overkokt torsk og vasstrukne grønnsaker. Da hjelper det ikke at sjømat har blitt betraktelig dyrere de siste årene. Folk har ikke lyst til å betale mer for en vare de synes er kjedelig og både vanskelig og tidkrevende å lage, pekes det på i rapporten.

Siden mange faktisk ønsker å spise mer sjømat, er det fult mulig å øke konsumet. Det krever imidlertid felles innsats i alle ledd av sjømatnæringen, dagligvarebransjen og helsemyndighetene.

– Tiltakene handler om både kampanjer, markedsføring og produktutvikling, sier Kristin Pettersen, direktør for markedsføring og PR i Norges sjømatråd.

Det er de over 65 år som spiser mest sjømat, og de eldste har holdt sitt konsum stabilt de siste årene. Forskning viser at etter hvert som denne generasjonen faller fra, erstattes den av personer som spiser mindre sjømat. På denne måten reduseres det totale sjømatkonsumet i Norge over tid.