Usikkerhet om kostnadene kan forsinke nye distriktsbarnehager

De planlagte nye barnehagene på Trondjord og Vikran risikerer å bli forsinket på grunn av usikre økonomiske kalkyler.

TRONDJORD: Dagens barnehage skal erstattes av en helt ny barnehage i 2020. Nå viser det seg at de økonomiske kalkylene er noe usikre, og at byggingen kan bli forsinket.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Til våren skal bygging av nye barnehager på Trondjord på Kvaløya og Vikran i Malangen sendes ut på anbud. Det er satt av 15 millioner kroner til bygging av hver barnehage i kommunens investeringsbudsjett.

Nå har seksjon for utbygging i kommunen imidlertid varslet at budsjettene risikerer å sprekke – allerede før byggeprosessen er satt i gang.

Høyere byggekostnader

– Vi har en del usikkerhetsmomenter knyttet til prosjektene som gjør at vi ikke er sikre på at rammene vil holde, sier Øystein Dale, seksjonsleder.

Det er langt fra sikkert at budsjettene vil sprekke, men kommunen mener at det kun er 25 prosent sannsynlighet for at de holder seg innenfor rammene. De har derfor fått prognose P25 – den laveste graden når det kommer til sannsynligheten for å holde budsjettene.


Ber alle barnehager i Tromsø om å gjennomgå rutinene etter ulykken i Bergen

Seksjonsleder for barnehage i Tromsø kommune, Berit Vassmyr, vil sikre at lignende ikke kan skje her.

 

Flere kostnadsdrivere

Ifølge Dale er det flere grunner til at seksjonen ikke lenger er sikre på at kalkylene vil holde.

– Vi har sett på antatt kvadratmeterpris i dagens marked, samt andre kostnader knyttet til prosjektene, sier han til iTromsø.

SEKSJONSLEDER: Øystein Dale leder kommunens seksjon for utbygging.   Foto: Ronald Johansen

 

En post som ofte blir høy når det skal bygges i distriktet, er de såkalte riggekostnadene.

– Det fører til at det er dyrere å bygge i distriktene enn det er inne i byen, sier Dale.


Her gledet de seg til ny barnehage, men så forsvant plutselig planen fra budsjettet

Vikran utviklingslag har lenge jobbet knallhardt for å få på plass en ny barnehage i bygda. I mai i fjor ble det endelig vedtatt av kommunestyret at den skulle bygges, men prosjektet har siden da forsvunnet fra kommunens budsjettplan.

 

Over 30 prosent dyrere

Da nye Brensholmen skole ble bygget, viste det seg at riggkostnadene (det vil si kostnadene for å ha strøm, brakker, lager, opplag for materialer, transport osv.) var svært høye – og at det opprinnelige budsjettet ikke holdt.

Prislappen steg fra 134 millioner kroner til godt over 180 millioner kroner. Nå frykter altså utbyggingsseksjonen at prislappen for de to distrikstbarnehagene også kan bli høyere enn budsjettert.

VIKRAN: Den gamle barnehagen på Vikran er svært nedslitt, og det er stort behov for en ny barnehage i Malangsbygda.   Foto: Privat

 

Må trolig til ny behandling

– Om det viser seg at et vedtatt budsjett ikke holder så må vi sende sakene tilbake til politisk behandling. Vi kan ikke selv vedta å overskride budsjettene, sier Dale.


Færre Tromsø-barn trenger barnehageplass: Utsetter utbygging i to år

Det er ikke lenger like stort trykk på barnehagene i Tromsø. Derfor vil kommunen skyve på planene for ny barnehage på Nordmannsgård sør på fastlandet.

 

Det er imidlertid langt fra krise for de to barnehagene som skal bygges – selv om de må få ny politisk behandling.

– Såframt politikerne gir ekstrabevilgninger så vil forsinkelsene trolig kun være på et par måneder, sier Dale.

De to barnehagene er beregnet å stå ferdig på senhøsten 2020.

Kritiske foreldre

Frode Nilsen er leder i Foreldrerådet ved Vikran Barnehage.

Han sukker når iTromsø forteller ham at barnehagen nok må påregne en forsinkelse i påvente av ny politisk behandling.

– Vi har vel forstått at de bevilgede midlene neppe ville være nok. Vi har inntrykk av at beregningene ble gjort uten at det var gjort noen nærmere analyser av hva det koster å bygge, sier han.

Ifølge Nilsen er det helt nødvendig at det bygges en ny barnehage i bygda.

– Bygget vi holder til i nå er helt falleferdig, noe ordføreren kunne se selv da hun besøkte oss. Hun var overrasket over tilstanden her ute, forteller Nilsen.

Innbyggerne på Vikran har kjempet i mange år for å få ny barnehage. Derfor er det ifølge Nilsen helt uaktuelt å akseptere at byggeplanene blir trenert.

– Jeg engasjerte meg i saken da min datter begynte i barnehagen. Nå er hun ni år...