Valgkomiteen i SV:

Delt om Torgeir som nestleder

SVs sentrale valgkomité er delt nøyaktig på midten i spørsmålen om hvem som bør bli partiets andre nestleder.

STØTTES AV TRE: Torgeir Knag Fylkesnes har halvparten av SVs sentrale valgkomité bak seg. Foto: Martin Lægland 

STØTTES AV TRE: Kari Elisabeth Kaski støttes av den andre halvparten av valgkomiteen. Foto: Peter Mydsje/Stortinget 

nyheter

I valgkomiteen sitter det i dag seks medlemmer. I arbeidet med å finne egnet kandidat som nestleder i Sosialistisk Venstreparti, har tre landet på Tromsøs Torgeir Knag Fylkesnes, mens tre har Oslos Kari Elisabeth Kaski som favoritt.


Fylkesnes vil bli nestleder i SV

Torgeir Knag Fylkesnes stiller som nestlederkandidat i SV – i kamp mot Kari Elisabeth Kaski.

 

To like store fløyer

Ifølge en pressemelding fra partiet så har de forskjellige fløyene vektlagt forskjellige ting når de har landet på sin foretrukne kandidat.


Kommentar:

Torgeir Knag Fylkesnes bør inn i SVs ledelse

Det vil være uklokt av SV om de ikke velger Torgeir Knag Fylkesnes som nestleder, skriver Martin Lægland.

 

– Når vi har landet på Torgeir Knag Fylkesnes, er det fordi vi tror han appellerer til nye grupper, også i distriktene. I den nye rødgrønne framtida er det avgjørende å skape arbeidsplasser over hele landet. Knag Fylkesnes har vist evne og vilje til å begeistre gjennom Ja til Nord-Norge-kampanjen, sier eksempelvis leder i Trøndelag SV, Siv Furunes.

Næringspolitikk

Hun peker også på det hun mener er Fylkesnes styrke som næringspolitiker.

– Torgeir har vist evne til nytenking både innenfor primærnæringene, teknologi og industri, sier hun.

Kaskis støttespillere trekker fram at SV allerede har en mannlig leder, samt en mannlig partisekretær – og at man derfor trenger ytterligere en kvinne i ledelsen av partiet (Kirsti Bergstø foreslås som første nestleder).


SV-jakt på ny nestleder – Snorre Valen gir seg

SV må finne en ny nestleder siden Snorre Valen har bestemt seg for å takke nei til gjenvalg. Samtidig tar SV-leder Audun Lysbakken gjenvalg.

 

– For meg, og de andre som ønsker Kari Elisabeth som nestleder, er likestilling avgjørende. Vi må ha dyktige kvinner i toppledelsen. SV er et feministisk parti og da kan ikke et flertall i ledelsen være menn. Når både partileder og partisekretær er menn, trengs Kari Elisabeth Kaski som nestleder, sier leder i valgkomiteen, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Miljøpolitikk

Kaskis bakgrunn i Natur og ungdom er også en fordel, mener Eidsvoll.

– Vi må ha en synlig miljøpolitiker i ledelsen. God klimapolitikk er en nøkkel for å skape et samfunn som tar vare på både folk, arbeidsplasser og miljø, sier hun.

SV har landsmøte den 29. til 31. mars – da vil det avgjøres hvem av de to som blir valgt.