Vil snu kjøreretningen i Tønsnesveien i Tromsdalen

Økt trafikk i Tønsnesveien ved Tromsdalen barneskole har gjort at kommunen vurderer å gjøre veien enveiskjørt.

KAN BLI ENVEISKJØRT: Kommunen ønsker å gjøre Tønsnesveien mellom Th. Widdings vei og Hans Nilsens vei enveiskjørt for å redusere trafikken gjennom området. Ill: Google Maps 

nyheter

For noen år siden ble Krokveien stengt for gjennomfartstrafikk om morgenen og ettermiddagen. Grunnen var at mange bilister som skulle til byen så sitt snitt å komme seg raskere over brua.

Trafikkstrømmen har flyttet

Stengingen har imidlertid fått en annen konsekvens – trafikk inn til Tromsdalen og området rundt barneskolen går nå via Gåsværveien forbi Otium, inn i Hans Nilsens vei og opp Tønsnesveien til Th. Widdings vei og skolen.


Syv sjåfører snudde da de oppdaget kontrollen

Fredag morgen gjennomførte politiet skiltkontroll Tromsdalen. Det var det ikke alle som satt pris på.

 

Problemene som eksisterte i Krokveien er med andre ord flyttet til andre deler av nabolaget.

– Etter at Krokveien ble stengt har mye av gjennomgangstrafikken flyttet seg til Gåsværveien. For å løse dette problemet har kommunen foreslått å enveisregulere Tønsnesveien mellom Th. Widdings vei og Hans Nilsens vei. Denne løsningen vil også være enkel å håndheve av politiet, skriver ingeniør ved byplankontoret i kommunen, Regine Aasjord Møkleby til en forelder ved skolen.


Fredag slapp bilister unna med muntlig advarsel. Mandag fikk 22 stykker bot.

Skiltkontroll førte til både bøter og tre anmeldelser.

 

Sendt ut forslag

Nå har kommunen sendt ut forslaget til blant andre bydelsrådet om å gjøre Tønsnesveien enveiskjørt slik at det kun vil være tillatt å kjøre fra skolen, og ikke til skolen langs veien.

Det håper kommunen skal ha en kraftig dempende effekt på gjennomkjøringen.


Vurderer å bygge kjempestort «oppvekstsenter» i Tromsdalen

I 2022 kan det stå ferdig på sletta bak Ishavskatedralen med skole, barnehage, helsestasjon og bydelsbibliotek.

 

– Det er ønskelig å redusere gjennomgangstrafikken i boliggatene for å bedre trafikksikkerheten for syklende og gående, da dette både er skolevei og hovednett for sykkel, skriver Møkleby.

Ulempe for beboerne

Kommunen er klar over at det vil medføre problemer og lengre vei til og fra byen også for folk som bor i det aktuelle nabolaget.

– Gevinsten er imidlertid at hundrevis av biler blir borte fra boligveien. Prinsippet blir at alle som bor nedenfor (nord) for Th. Widdings vei kjører ut av området mot Mandelasletta, skriver Møkleby.