Regjeringen gir penger til bedre psykisk studenthelse

Studentsamskipnader og institusjoner i Troms og Finnmark får 2,8 millioner kroner.

PSYKISK HELSE: Samskipnaden og studentparlamentet skal jobbe for å bedre studenters psykisk helse. 

nyheter

Over tid har det vært en økning i andelen studenter som oppgir at de sliter psykisk. Nå deler regjeringen ut midler til arbeid for bedre psykisk helse og forebygging av rusproblemer blant studenter.

– I utgangspunktet skal studenter som sliter psykisk eller har rusproblemer få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten, men vi ønsker å bidra slik at det kan lages ulike tilbud på studiestedene i tillegg. Derfor styrket vi satsingen på studenters psykiske helse med 10 millioner ekstra. Nå er fordelingen klar, og 19 samskipnader og institusjoner deler på totalt 18,4 millioner kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Norges arktiske studentsamskipnad får 1,69 millioner kroner til prosjektet «Tettere på – for studenten», mens studentparlamentet ved UiT får 1,1 millioner til prosjektet «AnsvarsFull: rusforebyggende arbeid – for studenten».


UiT-studenter venter på bedre vær for å skyte opp NASA-rakett

Uit-studenter venter spent på å sende opp en forskningsrakett fra oppskytningsbasen på Andøya, men uværet skaper problemer.