Krever nye løsninger for E8 og andre innfartsveier: – Dagens situasjon er uholdbar

Kristin Røymo fikk selskap av 10 andre ordførere, da fremtiden til de problematiske innfartsveiene til Tromsø ble satt under lupen.

– UHOLDBAR SITUASJON: Ordfører Kristin Røymo (Ap) og SVs ordførerkandidat Pål Julius Skogholt hadde klare meninger om hvordan trafikksikkerheten kan bedres på Tromsøs innfartsveier. 

nyheter

Innspillene var mange, og temperaturen til dels høy i meningsutvekslingen iscenesatt av Statens vegvesen i deres nye lokaler på Stakkevollvegen.

Idéverksted onsdag formiddag var en del av Konseptvalgutredningen for innfarter til Tromsø (KVU), og fulgte opp et møte i oktober.


Alle partiene samlet seg til tverrpolitisk E8-møte:

– Dette er en kraftsamling

Tromsø-politikerne prøver noe helt nytt for å på plass ny E8, nemlig enighet istedenfor krangling.

 

Trafikksikkerhet var sentralt veiplanleggingen, som har et 30-årsperspektiv.

INNFARTSÅRER: Dette er innfartsveien som Konseptvalgutredningen (KVU) for innfarter til Tromsø skal gi en samlet vurdering av.   Foto: Statens vegvesen

 

Krever store investeringer

Etter nok en alvorlig ulykke på E8 forrige mandag, med resultat at en 22 år ble alvorlig skadet, mener ordføreren at strakstiltak må gjøres – i tillegg til det langsiktige arbeidet gjennom KVU.


Veivesenet: – I 2020 eller 2021 bør det skje noe

Veivesenet vil ha nye teknologiske løsninger på Tromsøs innfartsveier.

 

– I trafikksikkerheten er vi avhengig av å få på plass større kontroll, særlig av utenlandske kjøretøy. Dagens situasjon er uholdbar, så jeg er glad for at veivesenet og tolletaten varsler at kontrollarbeidet skal forsterkes, sier Kristin Røymo.

Økt turisme og økt varetransport av blant annet fisk krever store investeringsbehov for fremtidens veier i Tromsø-regionen, ifølge ordføreren.

Vil ha tog-alternativ

Tromsø vokser med 1.000 mennesker hvert år, og SVs ordførerkandidat Pål Julius Skogholt reagerte på at jernbaneutbygging ikke ble nevnt under idémyldringens innledning.


Samferdselsminister krever trasé-svar før videre behandling

Vil ha tilbakemelding fra kommunen før departementet går videre med saken.

 

– Vinterens situasjon med tungtransporten viser at vi trenger alternativer for å frakte fisk og andre varer til og fra Tromsø. Og hvis vi skal ha større bo- og arbeidsmarked, med økt pendling fra spesielt Midt-Troms, trenger vi en raskere transportform enn vei – som jernbane, sier SV-politikeren.

KREVER RESSURSBRUK: Forslag om å nedskalere kvaliteten på veiprosjektene, for å få flere prosjekter realisert, møtte motstand fra regionsjefen i Norsk Lastebileierforbund, Odd Hugo Pedersen. 

 

I tungtrafikken mener Skogholt at deler av dagens regelverk er for dårlig.


Leserinnlegg

E8 i Tromsø – et opplagt valg

Planleggingen av ny E8, Ramfjorden i Tromsø, setter antakelig norgesrekord i tidsforbruk, mener Stein Fyksen og Olav Ellevset i Organisasjonen Bedre Veier.

 

– At noen utenlandske vogntog i tillegg bryter kabotasjeforskriftene, gjør at norsk transportnæring presses på pris. Dette kan igjen sørge for en nedadgående spiral for kvaliteten, som er enda et argument for bedre kontroll av vogntog, sier han.

Vogntog opp mot 100 tonn

Næringslivets konkurransekraft, regional utvikling og omstilling til lavutslippssamfunnet var sentrale tema onsdag. NHO, lastebileierne og fylkesråden for samferdsel kom alle med innspill.

Et utsagn om å nedskalere kvaliteten på veiprosjektene, for å få flere prosjekter realisert, fikk regionsjefen i Norsk Lastebileierforbund til å reagere.

– Både norske og utenlandske lastebiler blir lengre og tyngre, viser utviklingen. I Norge har vi modulvogntog-løsninger på opptil 60 tonn, mens i Sverige og Finland ser vi tilfeller opp mot 100 tonn, sier Odd Hugo Pedersen.

Pedersen mener man må ta høyde for denne utviklingen i transportsektoren.

– Trafikksikkerhetsbildet og nullvisjonen til veivesenet vil kreve at mye ressurser må brukes, for å sikre kvaliteten på fremtidige veiprosjekter, sier regiondirektøren.