Nobina vil ha innfridd kravliste for å kjøre denne bakken igjen

Nobina nekter å sende bussene sine opp Gåsværveien i Tromsdalen av sikkerhetshensyn.

BRATT: Gåsværveien i Tromsdalen har lenge vært utfordrende for bussene. Nytt trafikkmønster i området har ifølge Nobina forverret situasjonen. Nå nekter de å kjøre i bakken. 

nyheter

14. desember sendte Nobina et brev til kommunen med en kravliste for å gjenoppta busstraseen som går fra E8, opp Gåsværveien, videre sørover langs Hans Nilsens vei, før bussen kjører inn på brua ved det lysregulerte kollektivtrafikkrysset nedenfor Ishavskatedralen.

Nå kjører alle bussene som skal fra fastlandet til sentrum innom rundkjøringa i Tromsdalen isteden.

Ultimatum

Nobina har ifølge brevet tatt opp sikkerhetsutfordringer på den nevnte busstraseen.


Buss på tverra sperrer vei i Tromsdalen

Sjåføren har sluppet passasjerene av på stedet.

 

– Vi kommer ikke til å kjøre buss der før vi har fått utbedret sikkerheten. Vi har hatt flere nestenulykker, sier driftssjef Magnar Nilssen til iTromsø.

Grafikk: iTromsø/Kartverket 

 

Gåsværveien og Hans Nilsens vei er kommunale. Nobina trekker fram følgende sikkerhetsutfordringer i busstraseen:

• Det har vært en betydelig økning i trafikken i Gåsværveien i begge kjøreretninger, som følge av at Krokenveien er stengt for gjennomkjøring.


Vil snu kjøreretningen i Tønsnesveien i Tromsdalen

Økt trafikk i Tønsnesveien ved Tromsdalen barneskole har gjort at kommunen vurderer å gjøre veien enveiskjørt.

 

• Flere biler kjører ned Gåsværveien, der møtende trafikk på vei ned veien skaper problemer for bussene. Bussen trenger hele veibanen for å svinge inn Hans Nilsens vei.

• Gangveien fra Th. Widdings vei til Hans Nilsens vei munner ut i det mest kritiske punktet for busstrafikken – der hvor bussen må ta en nittigraders sving inn på Hans Nilsens vei.

• Det kommer trafikk ut fra nye Otium som bussene har vikeplikt for i bakken.

• Syklister sykler mot kjøreretningen fra brua og bussen må stanse i bakken når den møter på syklister.

• Holdeplass i Gåsværveien er flyttet nærmere bakken. Det medfører at bussene ikke oppnår nok hastighet for å komme opp bakken på glatte dager.

Økt risiko

Nobina viser til at traseen alltid har vært vanskelig å forsere med 15 meter lange busser.

«Vi har hatt flere tilfeller hvor bussen har fått stans på toppen av bakken på grunn av andre kjøretøy, syklister eller gående, hvoretter bussen har sklidd bakover», skriver Nobina i brevet til kommunen, og fortsetter:

«Vi ønsker derfor at det gjøres umiddelbare tiltak for å minimere risikoen for at det skjer uønskede hendelser i Gåsværveien og Hans Nilsens vei. Den økte trafikken i området er en for stor risiko, både for kjørende og gående. Ikke minst gjelder det på glatte dager hvor det oppstår hendelser ved at kjøretøy mister kontroll og sklir».

Kravlista

Nobina krever at følgende utbedringer gjøres før de gjenopptar kjøring i busstraseen:

• Forby kjøring fra Hans Nilsens vei og ned Gåsværveien.

• Gåsværveien i øst må enten skiltes med innkjøring forbudt eller forbudt for motorvogn.

• Det bør etableres en fysisk sperre med bom eller annen hindring for å stanse trafikanter som ignorerer eller ikke ser skiltingen.

• Gåsværveien bør bli enveiskjørt mot Hans Nilsens vei bør bli enveiskjørt.

• Trafikk som kommer fra nord langs E8 må ikke ha anledning til å svinge opp Gåsværveien.

• Holdeplassen i Gåsværveien bør fjernes.