Veivesenet: – I 2020 eller 2021 bør det skje noe

Veivesenet vil ha nye teknologiske løsninger på Tromsøs innfartsveier.

IDEMYLDRING: Prosjektleder i Statens vegvesen region nord, Nils Petter Rusånes, peker på mye tursime og næringstransport som utfordringer i Tromsø-regionen. Foto: Helge Skog 

nyheter

Prosjektleder i Statens vegvesen region nord, Nils Petter Rusånes, ledet onsdagens idémyldring. Han vil ikke sette noen dato for når bestemmelsene i Konseptvalgutredningen (KVU) omsettes til praksis på Tromsøs innfartsveier.

– Teknologiske løsninger for bedre trafikksikkerhet og økte kontroller på veiene vil komme tidligere enn store, nye veiprosjekter. Arbeidet med KVU ferdigstilles i 2019, men skal inn til departementet, og så ut på høring. I 2020 eller 2021 bør det begynne å skje noe, sier Rusånes.

– Tromsø er et «snyhåll»

– Under innledningen ble det nevnt at Tromsø har større «vinterproblematikk» med tanke på trafikksikkerhet, enn andre steder i Nord-Norge. Hva innebærer dette?

– Det kan i alle fall være problemstillinger som er sterkere her, eller særpreget ved Tromsø-området vinterstid. Fylkesråden nevnte at dette er en «snyhåll», og dette er ikke utredet ordentlig tidligere, sier Rusånes, og legger til:

– Mye turisme og stor næringstransport er en del av utfordringene her.


Krever nye løsninger for E8 og andre innfartsveier: – Dagens situasjon er uholdbar

Kristin Røymo fikk selskap av 10 andre ordførere, da fremtiden til de problematiske innfartsveiene til Tromsø ble satt under lupen.

 

Konsekvenser

Det kom reaksjoner fra salen, om at bompenger eller annen veiprising ikke var en del av utredningen rundt innfartsveiene.

– Her det strategiene fremover som diskuteres, og den reelle politiske arbeidet kommer i etterkant av vårt arbeid. Veiprising er sjelden en del av en slik samtale, forklarer Rusånes,

– Så innføring av bompenger kan ikke ha noen reelle konsekvenser for veiplanleggingen dere utreder her?

– Det er en interessant vinkling, men her diskuterer vi de lange strekkene utenfor byen. Jeg har ikke vært borti at bompenger har lagt noen begrensninger på veiprosjekter slik de vi jobber med her, sier prosjektlederen.

Samarbeid med jernbaneverket

SVs etterspurte jernbane som en del av veiplanleggingen. Rusånes vil foreløpig ikke utelukke at jernbane lenger nord kan bli en realitet i framtida.

– Jernbanedirektoratet utreder nå Nord-Norge-banen, parallelt med vårt arbeid med KVU. Vi samarbeider naturligvis med Jernbanedirektoratet, siden vi begge har samme oppdragsgiver i Samferdselsdepartementet, sier han.