Enige om ny regjeringsplattform: - Historisk

Venstre, Frp, Krf og Høyre har alle har stemt ja til til den nye regjeringsplattformen. Dermed er det klart for en borgerlig flertallsregjering.
nyheter

Norge får nå sin første borgerlige flertallesregjering på flere tiår.

Det er klart etter at partiene som har sittet i intense regjeringsforhandlinger på Granvollen er kommet til enighet.

GLAD I DAG: Høyres gruppeleder i kommunestyret, Erlend Svardal Bøe, er særdeles fornøyd med at Norge har fått sin første flertallsregjering på bordelig side siden 80-tallet.  Foto: Ronald Johansen

 

– Det er en gledens dag og det er en historisk dag, men det er kanskje for tidlig ennå å si noen om hvorvidt det vil få stor betydning for Tromsø, sier Høyres gruppeleder i kommunestyter, Erlend Svardal Bøe.

Han understreker at han ikke har fått lest den endelige regjeringserklæringen og samarbeidsavtalen, slik at han kommentarer er på et overordnet plan. Dog tror han at det vil bli større grad av forutsigbarhet når det kommer til kontakten inn i regjeringsapparatet.

– Vi vil vite mer nøyaktig hvem og hva vi har å forholde oss til. Det vil være tydligere kanaler, sier han.

Et av punktene som partiene er blitt enige om er å sette et tak på eiendomsskatten til fire promille av takst.

Det vil ikke ha en direkte konsekvens for Tromsø per i dag, sier Bøe.

– Vi har en skattepromille på 3,4 i dag. Men det taket betyr er at det ikke vil være mulig å sjokkøke eiendomsskatten slik Arbeiderpartiet, Rødt og SV gjorde etter forrige valg, sier han.

De fire borgerlige partiene ble enige om et formelt regjeringssamarbeid etter lange forhandlinger.

VG rapporterer at Høyre, Venstre, KrF og Frp samlet seg til hvert sitt møte på Gardermoen for å ta stilling til regjeringsplattformen fra klokken 14. Sju timer med diskusjon senere, er de alle enige om en ny regjeringsplattform.

Dermed blir det en ny borgerlig flertallsregjering i Norge.

– Etter to uker på Granvollen er vi enige om en regjeringsplattform, som er godkjent av alle partier. Det viser at de fire partiene har vilje til å finne løsninger og lage kompromisser, sier Erna Solberg under en felles pressekonferanse for de fire partiene klokken 21.30

– Dette er en historisk dag, det er nå sikkert at Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, sier statsministeren.

Hun kalle forhandlingene gode, men tøffe, og sier at hver av de fire partiene har satt sitt tydelige preg på dokumentet.

Stopper tvillingabort

En av formuleringene i det nye regjeringsdokumentet, er en ventet sier for KrF, nemlig å stoppe tvillingabort. Regjeringen vil:

«Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».

Samtidig vil KrF ikke få gjennomslag for fjerning av abortlovens paragraf 2c. Formuleringen fortsetter:

«Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven»

Øker ikke antall kvoteflyktninger

Etter det VG erfarer har Frp fått gjennomslag for at det ikke skal være noen økning i antall kvoteflyktninger.

Både KrF og Venstre har ønsket at Norge skal ta inn flere kvoteflyktninger.

Ifølge Dagens Næringsliv, står det også i regjeringsplattformen at regjeringen skal videreføre taxfree-endringen som ble gjennomført i 2014, der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol. Dermed får Frp tilbake de to vinflaskene som KrF rappet fra dem før jul da de krympet taxfreekvoten, noe som førte til et internt taxfree-opprør i Frp.

DN skal ha fått bekreftet flere punkter i regjeringsplattformen, blant annet at regjeringen vil:

1) Redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.
2) Fjerne engangsavgiften for biler over 20 år.

3) Avvikle grensen for avgiftsfri import i 2020.

4) Sikre de nest fattigste utviklingslandene bedre tollbetingelser enn øvrige mellominntektsland ved å redusere tollsatser for alle varer som omfattes av den norske tollpreferanseordningen.

Avisen gjengir totalt 69 punkter om alt fra at arveavgiften skal fjernes til at veteranbiler skal bli billigere, ifølge NTB.

Ikke avklart enda

Partiene vil etter hvert holde en pressekonferanse, der de kunngjør om de har kommet til enighet, og går sammen om regjeringsplattformen for en ny borgerlig regjering med fire partier.

Alle partiene må ha tatt stilling til regjeringsplattformen som er forhandlet fram de siste to ukene, før det kan skje, og det kan ta inntil en time opplyser statssekretær Rune Alstadsæter (H) til NTB.

For statsminister Erna Solberg (H), vil en slik enigheten være en stor personlig seier. Hun har ønsket å samle fire borgerlige partier i regjering siden 2006 – og kan nå endelig ha fått sin drømme-flertallsregjering.

Har de ikke kommet til enighet, har prosjektet strandet.