Nå får disse stedene nye samiske og kvenske navn

19 grender, bygder og bydeler pluss selve byen Tromsø skal nå få samiske og kvenske navn.

BAIKAJOHKA: Skittenelv foreslås å få det samiske navnet «Baikajohka». 

nyheter

Det er formannskapet som får navnesaken på sitt bord i tirsdag i neste uke.

Da skal politikerne godkjenne forslaget fra kommunens navnekonsulent, som har fremmet sak om de samiske og kvenske navnene.


Debatt:

Kystsamene hyller Naimak

Avgått regionveisjef Torbjørn Naimak fikk fart i samisk/kvensk skilting de siste årene før han pensjonerte seg.

 

De nye navnene har man kommet fram til blant annet via historiske kilder, språkforskere, samt geografiske og naturmessige forhold.

19 samiske og ett kvensk navn

Det er i alt 19 samiske navn på områder i Tromsø, samt ett kvensk navn på selve byen Tromsø som skal godkjennes i formannskapet.

GUOHCAVUOPMI: Skal du ta Ullsfjordferga over til Svensby så vil du ta den fra Guohcavuopmi dersom du foretrekker å bruke det nye samiske navnet på Breivikeidet. 

 

De 19 områdene som får samiske navnene er

• Breivikeidet: Guohcavuopmi

• Brattfjell: Árbi

• Oldervik: Leaibbáš

• Skotsætet: Čievra

• Snarby: Snárdut

• Skittenelv: Baikajohka


Tromsø by og 18 bygder har fått samiske navn:

Skittenelv blir «Bæsjelv»

19 steder i Tromsø kommune har nylig fått sine offisielle samiske navn. Mest oppsiktsvekkende er kanskje at «Skittenelv» får navnet «Baikajohka», som ifølge NRK Sápmi betyr «Bæsjelva».

 

• Vågnes: Skearronjárga

Biežavággi: Bydelen Kroken foreslås å få det samiske navnet Biežavággi. 

 

• Kroken: Biežavággi

• Stordalstrand: Suortu

• Hundbergan: Čuoikavárri

• Fagernes: Vávrrosnjárga

• Sakariasjorda: Skáidi

• Indre Andersdal: Nieidavuovdi

• Olderbakken: Leaibedievvá

• Lakselvbukt: Moskaluokta

• Skarmunken: Skárramohkki

• Sjursnes: Várpenjárga

• Leirbukt: Lánjluokta

• Tromsø: Romsa

Tromsø blir Tromssa

Tromsø får altså en noe annerledes stavemåte enn det gamle samiske navnet, der det var to «s»-er.

På kvensk foreslås Tromsø å få navnet Tromssa.


– Flere vil vokse opp med samisk byidentitet

Ordføreren og UiT-rektoren mener begge at Tromsø har ansvar for den samiske kulturen.

 

At flere områder i Tromsø får nye samiske og kvenske stedsnavn baserer seg hovedsakelig på avtalen Tromsø kommune har undertegnet med Sametinget.

Skal samarbeide om navn

I avtalen heter det at «partene vil samarbeide om å få samiske stedsnavn brukt i offentlig sammenheng».

I sakspapirene til formannskapet pekes det på at utvidet bruk av samiske stedsnavn også er forankret i kommunens egen kommunedelplan for kultur.

Der står det «samisk språk og kultur er en ressurs, og en del av det kulturelle mangfoldet i det arktiske området, og et bidrag til å gjøre Tromsø til et regionalt og globalt senter for urfolk på Nordkalotten».