Redningshelikoptre:

Høyrepolitiker: – Vi må få et helikopter stasjonert i Troms

Høyres Regina Alexandrova mener at båtforliset utenfor Sommarøy er en kraftig vekkerklokke om hva som kan skje uten redningshelikoptre stasjonert i fylket.

AW101: Dette er Norges nye redningshelikopter AW101. De nærmeste fra Troms befinner seg på Banak og i Bodø. Nå krever Høyres Regina Alexandrova at Troms også får et slikt. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix 

VARAREPRESENTANT: Regina Alexandrova er vararepresentant til Stortinget for Høyre. Nå ønsker hun å reise et tverrpolitisk krav om stasjonering av redningshelikopter til hjemfylket Troms. Foto: Hans Krsitian Thorbjørnsen 

nyheter

Onsdag forliste en sjark utenfor Sommarøy og de to om bord var nødt til å vente på redning selv om det bare minutter etter kom et helikopter til stede.

Grunnen var at ambulansehelikoptret fra UNN ikke var utstyrt med rett type heis – og dermed ikke kunne berge de to fra skipsvraket.

Troms i beredskapsskygge

– Vi i Troms ligger i skygge når det kommer til fult utstyrte redningshelikoptre – og situasjonen vil bli enda verre, sier vararepresentant til Stortinget, Regina Alexandrova.


John og Pål satt på skroget og ventet på hjelp, mens et UNN-helikopter uten redningsutstyr svevde over dem

– Vi satt i ti minutter og så på helikopteret. Det kunne ikke gjøre noe for å hjelpe oss. Det holder ikke, sier skipper John Sverre Erikstad etter havariet utenfor Sommarøy onsdag formiddag.

 

Nærmeste baser med de nye AW101 redningshelikoptrene er i Bodø og på Banak. I Troms finnes det per i dag ingen slike helikoptre stasjonerte.

– Vi er nødt til å få startet en kamp for å få et slikt stasjonert også her i fylket, sier Alexandrova.

Kapasiteten krymper

Hun frykter at bevisstheten rundt fremtiden for helikopterberedskapen er lav i Troms.


Kystvakten bekymret over manglende helikopterdekning i Barentshavet:

Forsvarsministeren: – Beredskapen i nord er god

Forsvarets nye NH90-helikoptre er fremdeles under innfasing. – Antall operative timer øker hvert år, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 

Ifølge henne har vi kunnet «slappe av» fordi det har vært stasjonert ni av Forsvarets Bell-helikoptre på Bardufoss.

– Nå skal seks av disse flytte – og kapasiteten på de gjenværende kommer ikke til å være nok for å kunne være tilgjengelige for redningsoppdrag stand by, sier hun.

Stort marint behov

Troms har en stor fiskeflåte, og det ferdes mye marin trafikk langs kysten av fylket. Derfor er det kritisk at det ikke er stasjonert operative og rett utstyrte helikoptre i fylket, sier Alexandrova.


Kommentaren

«Pustepause for helikoptre på Bardufoss»

Helikoptrene skal fortsatt fly med base på Bardufoss. Hvor mange helikoptre det er snakk om, er uklart. Men Bardufoss har fått en pustepause.

 

– Det ville være logisk at vi hadde et AW101 stasjonert på Bardufoss i regi av Forsvaret der det allerede i dag er et helikoptermiljø - og der det  fremtiden skal være stasjonert tre Bell-helikoptre, sier hun.

Alexandrova vil jobbe for at et helikopter i fylket blir et tverrpolitisk spørsmål.

Tverrpolitisk

– Jeg skal kontakte de andre stortingsrepresentantene på Troms-benken for å få til dette som en felles sak. Det burde ikke være noen som ikke kan stille seg bak dette, sier hun.

Punktet om et redningshelikopter til Troms er allerede inne i partiprogramforslaget til Troms og Finnmark Høyre. Alexandrova mener at det ikke er nok.

Myndighetene må på banen

– Jeg skal argumentere og prøve å overbevise mitt parti sentralt, og jeg vil også prøve å overbevise våre samarbeidspartnere i regjeringen om viktigheten av dette, sier hun.

Myndighetene i Troms bør også på banen, sier hun.

– Fylkeskommunen burde ha dette som en prioritering, og politi og redningsvesen likeså. Jeg har tidligere hatt et møte med politimesteren i Troms der han har uttalte at det er behov for et redningshelikopter, sier Alexandrova.