HT får over elleve millioner i driftstilskudd

nyheter

– Troms fylkeskommune vil på vegne av de regionale tilskuddspartene utbetale 11.228.500 kroner i regionalt tilskudd for 1. halvår 2019, heter det i et brev til Hålogaland Teater.

For hele 2019 er det regionale tilskuddet på 22.457.100 kroner, fordelt på Tromsø kommune med 5.614.200 kroner, Finnmark med 2.694.900 kroner og Troms med 14.148.000 kroner. Statstilskuddet for 2019 er på 52.400.000 kroner.