Nå blir obligatoriske kjøretimer gyldig fraværsgrunn på skolen

Kjøretimer som er obligatoriske for å kunne ta sertifikat skal ikke lenger regnes som ugyldig fravær i den videregående skolen.

GYLDIG FRAVÆR: Kjøreskoletimer som er obligatoriske skal nå være gyldig fravær fra undervisningen i videregående skoler. Foto: ATL 

nyheter

Det er klart etter at Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er blitt enige om en felles regjeringsplattform.

I avtalen mellom de fire partiene slås det fast at kjøretimer som er lovpålagte ikke skal ramme elevenes fravær.

LES OGSÅ: Landets største kjøreskole kommer til Tromsø. Metodene dens liker imidlertid konkurrentene dårlig. (for abonnenter)

Fraværsregel fra 2016

Fraværsregelen for videregående opplæring ble innført i 2016 av Solberg-regjeringen, og der ble det slått fast at kjøretimer – selv om de var obligatoriske – ikke ga grunn til fritak fra regelen.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforening (ATL) har lenge kjempet for at denne praksisen skulle endres tilbake.

– For ATL er dette en stor dag. Dette har hele organisasjonen jobbet for å få endret i lang tid, og når den nye regjeringsplattformen nå legger opp til at obligatorisk trafikkopplæring skal bli gyldig fraværsgrunn er det en gledens dag for bransjen, sier Torgeir Abusdal, direktør i ATL.

Gått ut over trafikksikkerheten

Han mener at fraværsregelen har gått ut over trafikksikkerheten.

– Dette har vært et stort problem. For ikke å bryte reglene har elever kjørt obligatorisk opplæring i helger og på tider av døgnet hvor trafikkbildet er mindre komplekst og hvor de trafikale utfordringene er mindre enn hva man møter om man kjører midt på dagen, sier Abusdal.

Ikke godt nok rustet

Når VGS-elever har lagt kjøretimene til kvelder og helger så har de ikke blitt godt nok trent for reelle situasjoner i trafikken, sier han videre.

– En konsekvens av det har vært at elevene ikke har vært like godt rustet til å møte trafikale utfordringer som det læreplanen legger opp til.

ATL håper nå at tilpasningene av fraværsregelen skal være på plass allerede fra høsten.