Debatt:

«Tragisk om samisk i Tromsø»

Bodil Ridderseth Larsen fra Høyre skriver i et innlegg i iTromsø 20. januar at det er «tragisk» at steder i Tromsø skal få samiske navn. Sjeldent har ordet tragisk blitt mer misbrukt, skriver Barbara Vögele, førstekandidat for Tromsø MDG.

Barbara Vögele, førstekandidat for Tromsø MDG 

nyheter

For å sette ting i perspektiv: Fornorskingspolitikken fratok en stor del av samene kultur og språk. Det er tragisk. Forskning har vist at samer i dag har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen. Det er tragisk.

LES OGSÅ: «Tromsø har aldri vært en samisk by»

Hets og latterliggjøring av samer florerer. Det er tragisk. Gruvedumping og oppdrettsanlegg presser samene ut av tradisjonelt samiske områder. Det er tragisk.

At Tromsø får noen samiske veiskilt er ikke tragisk.

Når Larsen så skal argumentere for at dette er tragisk, blir det hele nokså absurd. Hun påstår at Tromsø har aldri vært en samisk by, samtidig som hun selv påpeker at Tromsø har cirka 1.500 personer registrert i Sametingets valgmanntall. Det henger ikke på greip.

Larsen ønsker også å gå bort fra samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget, som hun nedlatende kaller «samelandsbevegelsen», fordi den ikke stemmer med Larsens oppfatning av hva som passer i Tromsø og hennes personlige lovtolkning.

Vi i MDG stiller oss bak avtalen som slår fast at samene i Tromsø, samisk språk og kultur er en ressurs for byen. Vi er stolte over mangfoldet i Nord-Norge og i Tromsø, og vi er ikke redde for å vise det frem. Tvert imot mener vi at det er en styrke for byen vår.

Når den samiske kulturen og språket mange steder er blitt utryddet på grunn av fornorskingspolitikken, så er det vår oppgave som politikere å forsøke og rette opp denne historiske uretten. Det gjør vi med å bidra i den revitaliseringen av kultur og språk som nå er i gang.

At Larsen ikke ønsker å være med på dette, får være hennes valg, men når Larsen er kumulert kandidat for Høyre til kommunevalget og sannsynligvis blir kommunestyrerepresentant for Høyre, så er det på sin plass å spørre om innlegget til Larsen virkelig gir uttrykk for Høyre og ordførerkandidat Hans Petter Kvaal sin politikk. I så fall, så er det bare én ting å si: tragisk.