Avgjort i departementet:

Stanser vindkraftprosjekt på Kvaløya

Olje- og energidepartementet (OED) trekker tilbake konsesjonen for det planlagte vindkraftverket på Sandhaugen på Kvaløya.

VINDMØLLE-NEI: Olje- og energidepartementet (OED) trekker tilbake konsesjonen for vindkraftverk på Sandhaugen ved Bakkejord på Kvaløya. Området ligger like ved utbyggingsområdet for vindkraft på Raudfjell og Kvitfjell. Anleggsveiene til disse områdene er synlige i bakkanten av bildet. Ill: Google Maps 

nyheter

Det melder departementet i en pressemelding.

Allerede i 2002 fikk Norsk Miljøkraft konsesjon på å bygge en testturbin og et testanlegg på Sandhaugen, et fjellområde like ved Bakkejord på Kvaløya.

Hensikten med anlegget var å teste vindturbiner, og hvordan disse fungerer i arktisk klima.

Nært Kvitfjell og Raudfjell

Konsesjonsområdet ligger bare noen få kilometer fra vindmølleparken på Raudfjell og Kvitfjell som er under oppføring.


Debatt

Vindmølleparken: «Dette er ikke en midlertidig adkomstvei – den vil være varig!»

Kattfjord utviklingslag har på vegne av de cirka 200 innbyggerne i Kattfjord kjempet mot konsesjonsendringen for adkomstveien til vindkraftområdet, en endring som medfører at anleggsveien går gjennom vår bygd i stedet for opprinnelig planlagt fra Buvika.

 

Prosjektet er endret flere ganger i etterkant av at det ble gitt konsesjon, blant annet har utbyggeren søkt om – og fått tillatelse – til å øke kapasiteten på anlegget fra de opprinnelige syv megawatt til 16.

NVE ville gi ny frist

Fristen for igangsettelse og gjennomføring har også endret seg en rekke ganger – og i 2017 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ytterligere fristforlengelse – denne gangen fram til sommeren 2020.

Dette vedtaket ble så klaget på av en rekke grunneiere, beboere og reindriftsutøvere i området.


 

Klagen gikk til OED, som nå altså har gitt klagerne medhold. OED mener at det er så store endringer i prosjektet at den opprinnelige konsesjonen ikke kan brukes lenger.

For lang tid

Departementet skriver blant annet:

«Etter departementets vurdering tilsier endringene i prosjektet, den lange tiden siden opprinnelig konsesjon og de endrede faktiske forholdene i plan- og influensområdet, at saken nå bør underlegges en ny konsesjonsbehandling».


Rekordrask oppstart

Ikke før er NVE-godkjennelsen klar, så er utbyggeren i gang på Kvitfjell og Raudfjell.

 

I vedtaket fra OED begrunner man også beslutningen om å trekke tilbake konsesjonen med at utbygger ikke har klart å realisere prosjektet til tross for at det er gitt en rekke fristutsettelser for gjennomføring.

Saksbehandlingsfeil

I klagen som ble sent inn hevdet underskriverne at det er begått saksbehandlingsfeil fra NVEs side. Dette utsagnet støttes av OED – som blant annet peker på at det ikke er gjennomført offentlige høringer i forbindelse med at planene og forutsetningen for konsesjonen er endret.

Dette mener OED er kritikkverdig.

I strid med energiloven

«Departementet har kommet til at det ikke var grunnlag i energilovens bestemmelser om søknadsbehandling å unnlate å sende søknaden på høring.»

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg sier i en pressemelding at det at prosjektet ikke er blitt realisert til tross for at det har fått en rekke frister har fått departementet til å sette foten ned.


 

– Med hensyn til den lange tiden som har gått siden opprinnelig konsesjon og de endrede faktiske forholdene i det aktuelle området, har jeg kommet til at det ikke er grunnlag for ytterligere fristforlengelse, sier han.

Vedtaket i departementet er endelig og kan ikke påklages.

iTromsø har prøvd å få en kommentar fra Norsk Miljøkraft, men ikke fått svar på telefon eller mail i løpet av søndagen.