Klimaministeren ber sin ministerkollega komme i gang med forhandlinger om byvekstavtale med Tromsø

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener byvekstavtalene mellom staten og store byer i Norge er helt unikt.

KLIMATOPP: Ola Elvestuen (V) mener at regjeringa har fått på plass en ambisøs rejgeringsplattform når det kommer til miljø og klima. 

nyheter

I forrige uke la Høyre, Frp, KrF og Venstre fram en regjeringsplattform for den første borgerlige flertallsregjeringa på flere tiår.

– Det viktigste grepet på klima er at vi har nå en tydelig forpliktelse på at norsk utslipp skal ned 45 prosent fram mot 2030, med innenlandske tiltak. Vi har også en satsing på grønn skipsfart, og setter mål om 50 prosent reduksjon i utslipp innen skipsfart. Det som skjer med elferger og hydrogenferger i Norge, viser en utvikling som ingen andre land er i nærheten av, sier han.

Samtidig som Venstre trekker fram at den nye regjeringsplattformen er en styrke for Norges klimasatsing, mener deres samarbeidspartner, Frp, at det er en gavepakke til privatbilistene.

– Ser du at det fremstår som et paradoks?

– Nei, det ser jeg ikke. Elbilistene er også bilister. Vi skal få ned utslippet med 45 prosent, og når det kommer til transport må vi gjøre et teknologiskifte. Det gjør vi også med denne plattformen. 40 prosent av alle biler solgt i Norge de to siste månedene i 2018 var elbiler, mens Nederland er nummer to på elbilsalg. Å øke bensinavgift er ikke det viktigste tiltaket man kan gjøre.

Unike byvekstavtaler

Klimaministeren trekker også fram byvekstavtalene med de store norske byene som et viktig tiltak.

– Byvekstavtalene er unikt internasjonalt, med et så tett samarbeid mellom by og stat for å utvikle kollektivtransport. Avtalene vil bety mindre lokale utslipp, gode og mer klimavennlige byer hvor samferdsels er en sentral del. Med avtalene tilrettelegger man for mer sykkel, gange, og kollektivtransport, og en renere bilpark, sier han.

Tromsø venter på forhandlinger med staten om å inngå en byvekstavtale, som gjør at staten skal ta deler av regninga for blant annet nye samferdselsprosjekt og bedre kollektivtransport, mens Tromsø på sin side innfører bompenger. Likevel er det ennå ikke klart hvor stor andel av kostnadene staten skal ta.

Natur og Ungdom på Arctic Frontiers

Demonstrerte mot regjeringens miljøpolitikk

Natur og Ungdoms leder i Tromsø samlet troppene for å sende et budskap til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).


– Det er en avtale som skal inngås, men vi sier at staten skal ta 50 prosent av de store prosjektene. Men ettersom det er ulike avtaler som skal inngås, er det vanskelig å si noe generelt om det.

Han håper forhandlingene mellom Tromsø og staten starter snarlig.

– Det er et samarbeid, så alle må samarbeide, og den enkleste måten å stoppe tiltakene er å gjøre det til en kamp mellom nivåene. Derfor må man nå komme i gang med forhandlingene. Men når det skal skje, må samferdselsministeren svare på.

7. januar svarte kommunikasjonsrådgiver i samferdslesdepartmentet, Kjell Brataas, at de ikke kan si når forhandlingene skal starte.

Kritikk fra miljøorganisasjoner

Flere miljøorganisasjoner har kritisert den nye regjeringsplattformen for å være uambisiøs og lite forpliktende. Blant annet Naturvernforbundet, WWF, Natur og Ungdom kritiserte Elvestuen i NRK.


Debatt:

«Arctic Frontiers – møteplass og spydspiss»

Arctic Frontiers i januar er en av de viktigste arenaene for å løfte fram de gode eksemplene og diskutere arktiske utfordringer.


– De tar feil. Regjeringsplattformen forsterker innsatsen for å redusere klimagassutslippene med 45 prosent, den forsterker innsatsen internasjonalt, både med fornybar energi, skogsatsing og arbeid med plast i havet. På alle de store temaene er dette en forsterkning. Vi har langt mer ambisiøse målsettinger enn noen andre har, sier Elvestuen.

Regjeringa har blant annet blitt kritisert for punktet i regjeringsplattformen:

«Regjeringen vil fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.»


Forskerelever ved Kongsbakken fant tungmetaller i fisk

Forskerklassen på Kongsbakken videregående skole har forsket på tungmetaller i fisk, forurensning i fjæra og surhet i havet. Nå skal prosjektene vurderes av en fagjury på Arctic Frontiers-konferansen.


– Kunnskapsundersøkelser foregår, uten at det er knyttet til petroleumsvirksomhet, eller forberedelser mot petroleumsaktivitet, svarer Elvestuen.