Må si nei til mange eldre. Derfor jakter Røde Kors på flere som Helga

Dersom ikke Røde Kors får flere sjåfører, må de fortsette å si nei til mange av dem som ønsker å delta på deres ukentlige tirsdagstreff.

FRIVILLIG: Helga Grønbeck er en av de frivillige sjåførene. Foto: Røde Kors Tromsø 

nyheter

Det forteller Kari Lydersen, leder for frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors. Hver uke arrangerer de seniortreff på Røde Kors-huset i Jonas Lies gate. Organisasjonen har selv rekrutterte private, frivillige sjåfører som henter og leverer de eldre. Men de trenger flere.

– Uten flere sjåfører klarer vi ikke å hente de eldre som ønsker å delta på det tirsdagstreffet. Dersom vi får flere sjåfører så får vi hentet enda flere eldre. Vi vet at det er mange flere som ønsker å delta, men som ikke kommer seg til oss på egen hånd, og vi må derfor si nei til dem, forklarer Lydersen.


Besøkstjenesten fikk julegave på 50.000 og en strøm av nye frivillige

Etter et NRK-innslag fikk Tromsø Røde Kors en strøm av henvendelser om å bli besøksvenn. Onsdag kunne Bonord glede besøkstjenesten med 50.000 kroner i julegave.

 

Gjerne på Kvaløya

De som kommer på treffene er fra 80 år og oppover. Den eldste deltakeren er 101 år.

– Nesten alle som benytter seg av tilbudet bor hjemme. I Tromsø blir byens befolkning bare eldre og eldre, og stadig flere må være hjemmeboende fordi sykehjemmene er fulle. Da er tilbud som dette viktig, påpeker Lydersen.

Røde Kors har for eksempel ikke mulighet til å hente de som bor på Kvaløya, slik situasjonen er i dag.

– Hadde vi fått ti til 20 personer til hadde det vært kjempefint, og vi trenger folk som bor litt spredd. De som bor på Kvaløya og har lyst til å delta kan ikke det fordi vi ikke har noen sjåfører som kan hente dem der. Dette er et lavterskeltilbud for dem som sitter hjemme.


Røde Kors har 35 besøksvenner i Tromsø. Nå har 83 nye meldt sin interesse

Det ser lovende ut for de 42 som fortsatt venter på besøksvenn i Tromsø.

 

Viktig med sosialisering

Det er om lag 30 personer som står på listen til arrangementet, men kun mellom 15 og 18 deltakere som kommer hver gang.

– Som en del av tilbudet får man servering og vi har ulike former for underholdning hver gang. Det viktigste av alt er likevel sosialiseringen, og det at man kommer seg ut av huset og får prate med andre mennesker. Vi opplever at dette er et veldig viktig treff for mange, og jeg tror enda flere vil dra nytte av det, sier Lydersen.

Alle sjåførene som er frivillige settes på en liste, og får hvite hvem som skal hentes hvor. Det er Røde Kors som lager logistikken.

– De aller fleste sjåførene våre i dag er pensjonister, men de kan både være unge og eldre. Det viktigste er at de har en bil tilgjengelig og mulighet til å kjøre på dagtid, tirsdag. I dag har vi om lag 20 frivillige som jobber med tirsdagstreffet, inkludert de som jobber praktisk med aktiviteten, forteller Lydersen.

– Det er frivillig arbeide, men sjåførene får kjøregodtgjørelse, legger hun til.