Politiet har henlagt anmeldelse av vindmøllepark

Tromsø kommune anmeldte i november vindmølleparken på Kvaløya for mulig utslipp av hydraulikkolje. Nå er anmeldelsen henlagt.

KONTAMINERT: Drikkevannsprøvene fra 27. november som viste funn av hydrokarboner har nå blitt re-analysert på laboratorium. Resultatene viser at prøvene var kontaminerte, og at de ikke inneholdt hydrokarboner.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Det bekrefter seksjonsleder for etterforskning, Ståle Luther, overfor iTromsø.

I november anmeldte kommunen vindmølleparken etter at de hadde fått informasjon som tilsa at det var potensial for alvorlig forurensing på fjellet hvor det foregår vindkraftutbygging sør på Kvaløya. Beboerne i Buvika opplevde i den perioden uklart drikkevann.


Kommunen anmelder vindmølleparken på Kvaløya for mulig utslipp av hydraulikkolje

Utbygger avviser utslipp og mener drikkevannet på Brensholmen er trygt, men frakter vann til beboere i Buvika.

 

Stephan Klepsland, som leder etableringen av Nordlys vindmøllepark, uttalte til iTromsø da at årsaken trolig er avrenning fra anleggsdriften på Kvitfjell og Raudfjell, og at det var partikler, jern og aluminium som kommer fra den naturlige berggrunnen i området.

NVE gjorde deretter en befaring på vindmølleparken, sammen med kommunen, brannvesenet, politiet, utbygger og Mattilsynet. Flere vassdrag ble sjekket, og det ble tatt prøver av vann og jordsmonn.

Ifølge NVE var det ingenting som tydet på akutt fare for forurensning, og de så ingen tegn til olje eller drivstoff.


Drikkevannsprøver inneholdt ikke hydrokarboner likevel: – Alvorlig at man ikke kan stole på analysene

Drikkevannsprøvene fra Sør-Kvaløya som viste funn av hydrokarboner viste seg å være feil.


– Det er gjort undersøkelser av grunnen og drikkevannet i nærheten, og det er ikke funnet forurensning. Derfor har vi ikke bevis for at det foreligger forurensning. Det er bakgrunnen for at saken er henlagt, sier politijurist Trude Kvanli.

Nå er prosjektleder for vindmølleparken, Stephan Klepsland, lettet over avgjørelsen.

– Vi er lettet over at saken er ute av verden, selv om vi ikke er overrasket, sier han i en sms.