Skolene har brutt aktivitetsplikten i over halvparten av mobbesakene i Troms

For mange skoler i landet bryter aktivitetsplikten, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

MOBBESAKER: I mer enn halvparten av tilfellene ble det funnet brudd på aktivitetsplikten i Troms-skolene i høst. Illustrasjonsfoto: Line Lind Roksøy/Harstad Tidende 

nyheter

I Troms ble det meldt inn 35 mobbesaker til Fylkesmannen høsten 2018. Av disse er 23 saker realitetsbehandlet, og det er funnet brudd i aktivitetsplikten i 12 av disse tilfellene. Det melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.


 

Aktivitetsplan

Regelverket sier at skolen skal lage en aktivitetsplan etter at en mobbesak er undersøkt, som skal evalueres. Fylkesmannen avgjør om skolen har oppfylt aktivitetsplikten, og det er da altså funnet brudd i 52 prosent av tilfellene i Troms-skolene.

Fra og med skoleåret 2017/2018 kan elever og foreldre melde fra til Fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok for å følge opp mobbing.

– Alle barn har rett til en trygg skolehverdag. Jeg synes det er bra at mange finner fram til Fylkesmannen. Vi vet at det legger press på kommuner og skoler og fører til endring for mange elever, sier Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

TILTAK: – Alle barn har rett til en trygg skolehverdag, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.  Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

 

Kan få bøter

I de tilfellene Fylkesmannen finner brudd på aktivitetsplikten, er det opp til Fylkesmannen å vedta hva skolen skal gjøre for at eleven får det trygt og godt på skolen. Det kan knyttes dagbøter til vedtakene for å sikre at skolen oppfyller vedtaket den har fått.

For skoleåret 2017/2018 ble det meldt inn 75 mobbesaker i Troms, der 65 er realitetsbehandlet. Det er funnet brudd i 52 prosent av tilfellene.

På landsbasis er konklusjonen at skolene har brutt aktivitetsplikten i fire av fem mobbesaker.


VGS-elever som mobber kan bli pålagt å bytte skole

Regjeringen foreslår at elever i videregående skole kan bli tvangsflyttet hvis de mobber. Mobbeombudet i Troms mener forslaget er en trygghet for elever som blir utsatt for mobbing.