Reagerer på byggehøyde i Nordlyskvartalet

Fylkeskommunen mener bygningsmassen må reduseres.

NORDLYSKVARTALET: Slik er de foreløpige planene for Nordlyskvartalet ut.   Foto: 70 Grader Nord Arkitektur

nyheter

– Bygningsmassen må vesentlig reduseres og ikke være høyere enn dagens rådhus og Den katolske kirkes spir, skriver fylkeskommunen i sin uttalelse om planene for Nordlyskvartalet, og viser til at planen legger opp til rundt fire etasjer høyere.

Fylkeskommunen mener planforslaget legger til rette for en svært dominerende bygning med volum, form og høyde som ikke er tilpasset den omkringliggende historiske byen med dens bebyggelse, byrom og bylandskap.


Eldrerådet går ut mot høyhus

Etterlyser utendørs møteplasser.