Dette får museene i støtte i år

Får millionstøtte.

Perspektivet Museum.  Foto: Per Eliassen

nyheter

Fylkesrådet i Troms har fordelt årets driftstilskudd til museene i fylket. Dette opplyser Troms fylkeskommune i en pressemelding. Totalt gis det over 12,6 millioner kroner til ni museum i Troms.


Satte besøksrekord til tross for stengte dører: – Godt at publikum anser oss som aktuelle

Det ble ny besøksrekord for Polarmuseet i 2018 til tross for at det har vært stengt for publikum i to og en halv måned.

 

Slik er fordelingen:


Tilskudd 2019
Nord-Troms museum1.890.000
Midt-Troms museum2.340.000
Sør-Troms museum4.655.000
Perspektivet museum1.250.000
Polarmuseet1.030.000
Båtmuseet (NFFA)585.800
Halti kvenkultursenter490.000
Halti nasjonalparksenter370.000
Totalt12.610.800

Fylkeskommunen gir i spleiselag med kommunene i Troms og Kulturdepartementet, driftstilskudd til museer med i det nasjonale museumsnettverket. Dette inkluderer Nord-Troms Museum, Midt-Troms museum, Sør-Troms museum og Perspektivet museum i Tromsø.

Fylkeskommunen gir også tilskudd til Polarmuseet og til Båtmuseet i Gratangen, som er en del av stiftelsen Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum (NNFA).


Under fire millioner i støtte til tre av byens museumsbygg

Perspektivet museum får til sammen 3,66 millioner kroner i driftsstøtte fra staten.

 

I tillegg til disse museene gir fylkeskommunen i spleiselag med staten driftstilskudd til Halti kvenkultursenter (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og Halti nasjonalparksenter (Klima- og miljødepartementet).

– Museene i Troms er små og fortsatt under oppbygging. De ulike nivåene på tilskuddene gjenspeiler i stor grad innsatsen under den nasjonale museumsreformen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) til Framtid i Nord.


Får over 20 millioner i støtte – innfører inngangspenger i 2019

Nordnorsk Kunstmuseum får til sammen nesten 23 millioner kroner til drifta i neste år.