Administrasjonssjefen fikk stå skolerett for journalist-utspill

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg ble kritisert av politikerne i formannskapet for hvordan deler av toppadministrasjonen i kommunen fremstiller ordningen med å hente utenlandske journalister til Tromsø.

FIKK KJEFT: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg fikk kritikk av formannskapspolitikerne for utspill som hennes underordnede i administrasjonen er kommet med i media. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

Tidligere i januar skrev iTromsø om hvordan kommunen i snart ti år har deltatt i et samarbeid mellom de store vinterfestivalene i byen og Utenriksdepartementet der internasjonale medier kan få reise- og oppholdsstøtte for å komme til Tromsø.


Kommunen har i ti år betalt for å få journalister til Tromsø: – Åpenbart problematiske sider

En halv million offentlige kroner brukes i år på å hente journalister til TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen.

 

Formannskapet vedtok like før jul at kommunen skulle gå inn med 100.000 kroner.

Problematisk

I iTromsøs artikkel om saken mente blant andre informasjonssjef Pål Jakobsen og stabssjef Oddgeir Albertsen at ordningen hadde «utfordrende sider ved seg», og at det skulle utredes om kommunen skulle fortsette å være en del av samarbeidet.


Rolleiv Lind (H) vil sette stopper for kommunens betaling av journalister: – Uforstandig pengebruk

Med den økonomiske situasjonen kommunen er i, mener Rolleiv Lind det er helt uforstandig å hente inn internasjonale journalister på skattebetalernes regning.

 

Dette falt formannskapspolitikerne tungt for brystet.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med de store festivalene og UD om å sette Tromsø på kartet, og som ordfører er det derfor en stor skuffelse å lese i avisen at det sås tvil om det. Hvorfor ble ikke disse innsigelsene fremmet da et enstemmig formannskap vedtok saken, spurte ordfører Kristin Røymo.

Svært uheldig

Hun fikk støtte av Høyres Anna Amdal Fyhn.

– Det er svært uheldig at dette skjer. Det må henge ihop – det politikerne og adminsitrasjonen sier – og jeg ber om at det ryddes opp i dette, og at det strammes opp, sier hun


Debatt:

Kontrollutvalgets leder på glattisen

I Tromsø kommune har kontrollutvalget en svært viktig rolle i å føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.

 

Varaordfører Jarle Aarbakke sier at det er et gap mellom det politikerne har vedtatt og det kommunens kommunikasjonsavdeling har formidlet i denne saken.

Uttalt seg i kronikk

– Det er en utfordring at vi ikke er enige om hvordan kommunen kommuniserer ut hva man gjør. Det er en reell utfordning, sier han.


Debatt:

Fortellinger fra nord i internasjonale medier

Samarbeidet om Internasjonal presserigg skal evalueres, skriver administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i sitt innlegg.

 

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at hun ikke kan gå inn og kommentere hvordan saken er fulgt opp i administrasjonen. Hun sier dog at saken er tatt opp internt.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere enkeltpersoner eller enkeltuttalelser i media her i et åpent formannskapsmøte. Dog kan jeg si at jeg har redegjort for administrasjonens syn i en kronikk i avisa, sier Steinveg.