Ber om at planforslag vrakes: – Blokken med balkonger gir et drabantbypreg

Fortidsminneforeningen vil ikke at økonomisk gevinst skal drive byutviklingen i Tromsø og mener planforslaget for Nordlyskvartalet må avvises.

NEGATIV: Fortidsminneforeningen slakter Nordlyskvartalet-planen. Illustrasjon: Asplan Viak 

nyheter

Det er i sine merknader til Nordlyskvartalet Fortidsminneforeningen i Tromsø mener planen må avvises.


Reagerer på byggehøyde i Nordlyskvartalet

Fylkeskommunen mener bygningsmassen må reduseres.

 

– Dersom Tromsø sentrum skal revitaliseres, må bygging av rimelige flerfamiliehus i sentrum prioriteres. Det må ikke være slik at økonomisk gevinst skal drive byutviklingen. Her må byens administrasjon og politikere være aktsomme på den skjeve utviklingen vi allerede ser, skriver foreningen.

De mener «den frittstående terrasserte blokken med balkonger gir et drabantbypreg som ikke er i dialog med kvartalsstrukturen i byens sentrum», og mener volumet avviker fra sentrumsbebyggelsen i form og størrelse.


Endring i planene for Nordlyskvartalet

Planforslaget for Nordlyskvartalet i sentrum legges nå ut til offentlig ettersyn.

 

– Resultatet blir at viktige fellesfunksjoner som rådhuset og kirka ikke vil fremstå tydelige i bybildet. På dette området svikter planforslaget, skriver Fortidsminneforeningen i sine merknader.