Riksantikvaren advarer mot innbygging av Tromsøbrua

– Bebyggelsen har høyder som bygger inne brua, skriver Riksantikvaren.

KRITISK: Riksantikvaren advarer mot innbygging av Tromsøbrua. Illustrasjon: Tromsø kommune 

nyheter

– Planforslaget innebærer en massiv utfylling i sjøen med utbygging på nordsiden av bruas landkar. Bebyggelsen har høyder som vil innebære en innbygging av brua langs utfyllingens lengde. Samtidig legger planforslaget opp til enda et altfor ruvende signalbygg i området, skriver Riksantikvaren i sitt foreløpige innspill til planforslaget til områderegulering av Nordbyen.


 

Det vises også til at Vervet-planen åpner for innebygging av brua på sørsiden. Tromsøbrua sto ferdig i 1960 og ble fredet i 2008.


Vil at det skal avsettes skoletomt i Nordbyen

Mener det bygges så pass med boliger i området at det må lages plass til ny skole

 

Formålet med fredningen er «å sikre både bruanleggets arkitektur og hovedpreg». Riksantikvaren viser til at det nord for brua er planlagt utfylling i sjøen og omfattende ny bebyggelse.

– Sammen med Ishavskatedralen og Tromsdalstinden er brua en svært betydningsfull markør der den strekker seg fra Tromsdalen over sundet til Tromsøya. Utbygging på en utfylling nord for brukaret er i mulig konflikt med brua som fredet kulturminne, mener Riksantikvaren.


Vil bygge toppetasje på Tinghuset

Statsbygg ønsker å beholde mulighetene åpne med tanke på fremtidige påbygg på Tinghuset.