Slik svarer Jon Georg Dale på kritikken fra Charlies mor

iTromsø har gjentatte ganger bedt om et intervju med Dale på bakgrunn av kritikken fra Ramona Lind. Etter over et døgn fikk avisen en e-post.

SVARER I E_POST: «Dessverre kan vi ikkje peike på eitt tiltak som vil løyse alle utfordringane vi har. Det finst dessverre ingen quick fix» sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om de utenlandske vogntogene på norske vinterveier.   Foto: Berit Roald / NTB scanpix

nyheter

Ramona Lind, moren til 22 år gamle Charlie som ligger i koma på UNN etter trailer-krasjen på E8, har kritisert samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) for det hun mener er manglende tiltak mot tungtransportnæringen.

Etter ulykken gikk Lind selv ut på sosiale medier og rettet kritikk mot myndighetene for at for mange utenlandske trailere får kjøre inn i Norge uten å være godt nok skodd for norsk vinterføre.

Ramona dagen etter ulykken: - Enhver foreldres mareritt

I ettertid har Dale reagert med å sende flere av veivesenets kontrollører nordover, samt at EØS fra 2020 vil stille strengere kompetansekrav til sjåfører knyttet til kjøring under ekstreme værforhold.

Les også: Charlie ligger fremdeles i koma med store hodeskader

VIL HA DALE TIL NORD-NORGE: Ramona Lind mener ministeren må komme til Nord-Norge og se veiforholdene selv, slik at han vil bidra til endringer.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

Vil ikke stille til intervju

Men Lind er ikke fornøyd og refser tiltakene som hun mener er for dårlige. Hun etterspør strengere bøter, strengere kontroll og at det sendes signaler til bransjen som gjør at ikke sjåfører kommer til grensen uten gode nok dekk, kjetting, kompetanse eller riktig utstyr.

Til iTromsø sier hun blant annet at «hvis Dale hadde vært noe til mann, så kommer han hit», og inviterer statsråden nordover. Hun mener at veiene ikke har blitt trygge etter hans tiltak, og sier: «Jeg forstår ikke at Dale tør å holde på sånn her, at han ikke gjør noe før flere liv går tapt. Han holder folket for narr. Hver dag skriver mediene om horrible tilstander, men det eneste han har gjort er å sende noen kontrollører nordover».

iTromsø har gjentatte ganger siden tirsdag klokken 16 kontaktet samferdselsdepartementet og bedt om et intervju over telefon med Dale for at han kan svare på uttalelsene til Lind. Kommunikasjonsavdelingen har videreformidlet at de jobber med saken. Onsdag kveld fikk avisen en e-post fra pressevakten i departementet der det står hva statsråden kan siteres på.

iTromsø har gjentatt at de ønsker et intervju med Dale. Dette har hittil ikke blitt besvart. Nedenfor følger teksten fra e-posten.

Les også: Østeuropeiske trailere får oftest kjøreforbud - sjåførene google hvordan de skal sette på kjetting

MOR OG SØNN: Dette bildet er fra våren 2018 da Ramona var ute for å spise sammen med sønnen Charlie. FOTO: PRIVAT 

 

Slik svarer Dale

«Kvar einaste drepne eller hardt skadde i trafikken er ein for mykje. Det er ein tragedie for den som blir ramma, dei pårørande og for samfunnet rundt. Eg har stor medkjensle med Ramona Lind og sonen hennar. Trafikktryggleik er ein av dei viktigaste og vanskeligaste oppgåva eg har som samferdselsminister. Vi har eit mål om null drepne og hardt skadde i trafikken. Det jobbar eg mot kvar dag».

«Dessverre kan vi ikkje peike på eitt tiltak som vil løyse alle utfordringane vi har. Det finst dessverre ingen quick fix. Sidan vi kom i regjering i 2013, har vi difor gjennomført ei rekkje tiltak og lovendringar for å betre trafikktryggleiken og vi leiter stadig etter nye tiltak. Når det gjeld problema med tungbil på norske vintervegar, har vi auke satsinga på kontrollar kraftig dei siste åra, og etter dei alvorlege ulukkene denne vinteren, har eg bedt Statens vegvesen om å styrke kontrollinnsatsen i Nord-Noreg enda meir».

Les også: Latebileierforbundet vil saksøke firmaer som bruker vogntogverstinger

«Kontrollverksemda må vere så effektiv og målretta som mogleg, slik at vi får stoppa dei farlege vogntoga, medan dei som har alt på stell får køyre. Å stanse alle vogntog på alle grenseovergangar vil ikkje vere praktisk mogleg – det ville skapt køer langt inn i Sverige - og vi ville brukt ressursane på å sjekke ei mengde vogntog som er i orden. Fagfolka meiner såkalla risikobaserte kontrollar i kombinasjon med digitale løysingar er det mest effektive. Det forheld eg meg til».

Les også: Parat og YS vil at alle vogntog skal sjekkes på grensa

«I tillegg til å ha styrka samarbeidet mellom Vegvesenet, Politiet, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Skattetetaten når det gjeld kontrollar, innført strengare krav til dekk og utstyr, opna opp for bruk av hjullås på vogntog som ikkje får køyre vidare og jobba mot EU for å få på plass styrka krav til vinterkompetanse for utanlandske sjåfører frå 2020, har eg no bedt Vegdirektoratet om å skjerpe krava til vinterdekk. Eg vurderer også andre oppdrag til Vegdirektoratet om dette denne vinteren».

Les også: Fylkesrådene med nordnorsk krav til regjeringen