Fylkesmannen stiller spørsmål ved plan

Angående bolig- og næringsformål i Ærfuglveien.

STILLER SPØRSMÅL: Fylkesmannen stiller spørsmål til lokaliseringen av de 620 boenhetene.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Fylkesmannen er ikke negativ til planen om bolig- og næringsformål i Ærfuglveien 2-8, men stiller spørsmål til lokalisering av nye boenheter. Fylkesmannen vises til planen om 620 boenheter i tilstøtende Einerhagen.


Kraftige naboprotester mot gigantutbygging på Håpet

Kommunale Arnestedet eiendom vil bygge over 600 nye boliger på Håpet – men nå protesterer de nærmeste naboene.

 

Hele planområdet ligger i øvre sjikt av gul flystøysone fra Tromsø lufthavn.

Fylkesmannen vil fraråde omregulering av planområdet til også å omfatte bolig, da flystøy har høyere plagegrad enn annen samferdselsstøy, heter det i innspillet til planen.