Charlottenlund barnehage fikk brev om brudd på barnehageloven

Kommunen har sendt varsel til Charlottenlund barnehage om at de har tatt inn for mange barn. Ifølge barnehagen er det hele en misforståelse som skyldes feilrapportering.

SKREV FEIL I RAPPORT: Charlottenlund barnehage rapporterte om ett barn for mye. Illustrasjonsfoto: Pixabay 

nyheter

Barnehagen er bedriftsbarnehagen til Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad. Tromsø kommune har gått gjennom årsmeldingen til Charlottenlund barnehage og funnet brudd på barnehagelovens paragraf 10 «Godkjenning».

I et forhåndsvarsel sendt til barnehagen, skriver kommunen at årsmeldingen viser at det er tatt inn flere barn enn det barnehagen er godkjent for.

Risikerte å bli stengt

Charlottenlund har et godkjent leke- og oppholdsareal på 110 m² og kan da ta inn 27,5 barn over 3 år eller 22 barn under 3 år. I årsmeldingen oppgir barnehagen at de har 13 barn under 3 år og 12 barn over 3 år.


Overkapasitet på barnehageplasser i Tromsø

Kommunen avslår søknad om tilskudd til ny barnehage på Bjerkaker på grunn av overkapasitet.

 

Det betyr at barnehagen har tatt inn 0,6 barn under 3 år eller 0,75 barn over 3 år for mye.

Kommunen har nå gitt pålegg om å rette opp i de ulovlige forholdene og hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke holdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, så kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten.


Ap frir til småbarnsforeldre: Vil gjøre det billigere å ha barn

Ap foreslår flere endringer i oppvekstpolitikken. Blant annet skal fritidsaktiviteter bli rimeligere, SFO gratis og lekser noe elevene gjør i skoletida.

 

Kommune skriver videre i brevet til barnehagen at et brudd på barnehagens godkjenning er et ulovlig forhold. Barnehagen gis frist til 20. februar om å uttale seg før kommunen fatter sitt vedtak.

Feil i årsmeldingen

Styrer Synnøve Hansen i barnehagen, sier at det har oppstått en rapportfeil fra deres side da de skrev årsmeldingen.

– Det stemmer at vi har fått et varsel fra kommunen, men det er altså en rapportfeil fra vår side. Vi har ikke flere barn enn det vi har lov til, sier Hansen.

Hansen forklarer at de har notert inn feil tall.


Mobbeombudet: – Barn under 10 år sender nakenbilder av seg selv

Mobilbruk og sosiale medier utgjør en stadig større risiko for barn helt ned i 6-årsalderen. – Som foreldre kan vi ikke la barn og undom eksperimentere fritt på nettet, sier Jon Halvdan Lenning.

 

– Vi har 12 barn under 3 år og 12 barn over tre år. Ikke 13 under 3 år slik det fremkommer. Vi har rett og slett notert inn feil tall, men det er naturligvis beklagelig likevel, sier Hansen.

Ifølge styreren er de nå i dialog med kommunen.

– Vi har i kontakt med dem og har gitt beskjed om at det er en feil fra vår side, sier Hansen.