Hovedredningssentralen får 35 millioner til prosjekt

Gjennom EU-program får HRS Nord-Norge penger til et prosjekt om søk, redning og oljevern i arktiske farvann.

FÅR PENGER: Hovedredningssentralen Nord-Norge får 35 millioner kroner over en femårsperiode til internasjonalt prosjekt.   Foto: Thor Anders Angelsen

nyheter

Prosjektet har som hovedmål å etablere et internasjonalt nettverk bestående av representanter fra myndigheter, organisasjoner og frontlinjepersonell, for at man bedre skal kunne møte utfordringer knyttet til sikkerhets- og risikotrusler som den økte kommersielle aktiviteten i Arktis og den Nord-Atlantiske regionen. Det skriver Hovedredningssentralen på sine nettsider.


NOSO får 63,5 mill. kroner

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester får 63,5 millioner kroner i driftstilskudd for neste år.

 

Midlene de får kommer fra EU-programmet Horizon 2020, og er på 35 millioner kroner over en femårsperiode.

HRS Nord-Norge har det overordnede operative ansvaret for koordineringen av redningsaksjoner.

– Den mangefasetterte økte aktiviteten i Arktis stiller stadig større krav til både kompetanse og kapasitet, heter det på nettsidene.

Gjennom prosjektet ARSCAR, som har 21 partnere fra 13 land, og som skal ledes av HRS Nord-Norge, vil man rette søkelyset mot disse forholdene. Blant annet skal man skape nettverk, følge utvikling innen innovasjon og forskning på risiko, sikkerhet og kriseledelse, avdekke felles arenaer og muligheter for økt samhandling ved nødssituasjoner og en rekke andre hendelser.


UiT kan få budsjettkutt om de ikke bruker mer penger

I et brev til norske universitet etterlyser Kunnskapsdepartementet høyere pengebruk.

 

Målet er at dette skal resultere i blant annet målbare bevis på bevissthetsnivå, og å oppnå bedre grenseoverskridende koordinering og samhandling.

Initiativet kommer fra professor Odd Jarl Borch ved Nord universitet.