På disse rutene ble det utstedt flest gebyrer

Det var to byruter som pekte seg ut med mange gebyrer i 2018; bussrutene 20 og 42.

Rute 42 var en av to bussruter som pekte seg ut med mange gebyrer i fjor.  Foto: Nobina

nyheter

 

Manglende/feil billett - gebyrbelagt

Billettkontroll sivil//Buss 2

Billettkontroll sivil//Buss//Harstad//10 1

Billettkontroll sivil//Buss//Regionale ruter//100 1

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø distrikt//407 1

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//20 12

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//24 12

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//26 4

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//28 8

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//33 15

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//34 13

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//37 1

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//40 8

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//42 14

Billettkontroll sivil//Ferge//175 2

Billettkontroll sivil//Ferge//177 2

Billettkontroll sivil//Ferge//191 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Harstad//10 3

Billettkontroll uniformert//Buss//Harstad//11 4

Billettkontroll uniformert//Buss//Sør-Troms//250 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//20 19

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//21 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//24 5

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//26 3

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//33 3

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//34 5

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//40 2

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//42 14

Billettkontroll uniformert//Ferge//175 1

Billettkontroll uniformert//Ferge//185 1

Billettkontroll uniformert//Holdeplass/venterom 11

(Totalt 171)

Manglende/feil billett - godkjent av sjåfør/billettør - ingen gebyr

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//33 1

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//34 1

Billettkontroll sivil//Ferge//175 2

Billettkontroll uniformert//Buss//Harstad//10 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//40 1

Billettkontroll uniformert//Holdeplass/venterom 1

(Totalt 7)

Manglende/feil billett - ingen gebyr

Billettkontroll uniformert 1

Billettkontroll sivil//Buss//Harstad 2

Billettkontroll sivil//Buss//Harstad//10 1

Billettkontroll sivil//Buss//Harstad//11 4

Billettkontroll sivil//Buss//Harstad//15 1

Billettkontroll sivil//Buss//Sør-Troms//270 1

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø distrikt//407 1

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//20 4

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//24 3

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//26 4

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//28 3

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//33 5

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//34 3

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//40 5

Billettkontroll sivil//Buss//Tromsø//42 12

Billettkontroll sivil//Ferge//175 2

Billettkontroll sivil//Ferge//190 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Harstad//10 2

Billettkontroll uniformert//Buss//Harstad//11 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Harstad//15 2

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//20 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//24 5

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//26 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//28 2

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//33 1

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//34 3

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//40 3

Billettkontroll uniformert//Buss//Tromsø//42 5

Billettkontroll uniformert//Holdeplass/venterom 5

(Totalt 84)