Markant økning av narkotikakriminalitet i Troms i 2018

Mens resten av landet opplever en nedgang i kriminalitet, går tallene i Troms opp. Og særlig når det gjelder narkotikasaker.

PRESSEKONFERANSE: Enhetsleder Yngve Myrvoll (til venstre), konstituert politimester Astrid Elisabeth Nilsen og påtaleleder Einar Sparboe Lysnes.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Kriminaliteten går ned på landsbasis, men det gjør den ikke i Troms politidistrikt. Sammensetningen skiller seg også ut, vi har betydelig mindre vinningskriminalitet enn resten av landet. Til gjengjeld har vi en større andel narkotikakriminalitet enn snittet ellers i landet, sier påtaleleder Einar Sparboe Lysnes.

Onsdag presenterte han sammen med konstituert politimester Astrid Elisabeth Nilsen og enhetsleder Yngve Myrvoll politidistriktets årsstatistikk for 2018. Tallene for Troms viser at det totalt kom inn 8.931 anmeldelser i fjor, noe som utgjør en økning på litt over seks prosent.

– Hvorfor øker kriminaliteten i Troms mens den går ned i resten av landet?

– Jeg tror hovedgrunnen er vinningskriminalitet, som har gått kraftig ned i de større politidistriktene. For vår del har vinning vært lav lenge, og derfor får vi heller ikke den nedgangen som andre politidistrikt får, sier Lysnes, som videre forteller at noe av grunnen til at det er lite vinningskriminalitet i Troms er fordi det ligger så langt nord.

– Vi er langt nord, og mye av vinningskriminaliteten avhenger av mobilitet. For eksempel organisert kriminalitet fra Øst-Europa, som vi ser en del av i Norge, er det lettere å flytte seg rundt på Østlandet enn i Nord-Norge.

Les også: Bare 12 av 70 voldtektssaker i Troms endte med tiltale

1.383 narkotikalovbrudd i 2018

I 2018 ble det registrert 1.383 narkotikalovbrudd i Troms. Dette er en økning i antall saker på rundt 21 prosent fra året før.

– Vi ser en markant økning av narkotikakriminalitet, selv om vi nødvendigvis ikke har satt av mye ressurser til dette. Dette dreier seg om at vi oftere enn før avdekker narkotika når du rykker ut på andre saker, som på private adresser eller i kontroller. Dette er saker vi ikke nødvendigvis ville ha avdekket eller prioritert, men så kommer vi over det av andre årsaker. Tilbakemeldingene fra politipatruljene er at disse sakene er lett tilgjengelig, at det er mye narkotika rundt om og at det er mange som bruker det. Og det bekymrer oss, sier Lysnes, og legger til at politiet er opptatt av å avdekke det han kaller de viktige sakene.

– De viktige narkotikasakene er der det en snakk om store mengder, eller hvor det er unge folk som er innblandet.

Les alt om rekordbeslaget på 66 kilo amfetamin her

Stasjonssjef Anita Hermandsen var også tilstede under pressekonferansen. Hun sier til iTromsø at mange av narkotikalovbruddene blir begått av unge mennesker, og at det ofte dreier seg om hasj.

– Tendensen vi ser er at det er mer akseptert å bruke narkotika enn tidligere, og at det brukes mer åpenlyst. Vi jobber forebyggende opp mot mange ulike instanser, og dette er også et felt vi ønsker å bruke mer ressurser på fremover, sier Hermandsen.

Stadig økning i voldtektssaker

Før jul i fjor skrev iTromsø at det var 34 prosent flere anmeldte voldtekter i 2018 enn året før. Dette ble også et tema på pressekonferansen, og i 2018 fikk politiet inn 81 anmeldelser i Troms. Det er en økning på 23 saker sammenlignet med året før.

– Vi ser en økning av antall sedelighetssaker, både voldtektssaker, men også en del saker som omhandler bildedeling. Vi ser at mange av sakene er internett-relatert. Når det gjelder voldtekt har det vært en dobling siden i fjor, og det dreier seg ofte om festrelaterte voldtekter, sier Einar Sparboe Lysnes.

Les også: Rekordmange oppsøkte overgrepsmottaket i fjor

– Sedelighetssakene er mest krevende for oss å etterforske, og det er både en gjerningsperson og fornærmede som skal ivaretas. De fleste sakene dreier seg om jenter mellom 16 og 22 år som har vært på fest, de har vært påvirket av alkohol og har i mange tilfeller endt opp med å sovne eller lagt seg i en fremmed seng. Vår oppfordring til både venner og foreldre er å sørge for å få ungdommen hjem etter fest, sier Hermandsen.

Les også: Tallene for 2017: Færre grove narkotikalovbrudd