Ønsker samarbeid om miljømillion

Mandag går fristen ut for å søke midler fra miljømillionen 2019. Leder for byutviklingskomiteen oppfordrer til samarbeid.

MER MILJØSAMARBEID: Komitéleder Olga Goldfain ønsker at lag og foreninger går sammen når de søker midler fra miljømillionen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Vi ønsker flere søknader hvor organisasjoner går sammen om å søke, sier Olga Goldfain (Ap), leder i byutviklingskomiteen.

Kommunen skal dele ut én million kroner til fem ulike tiltak; plastfri by (400.000,-), grønn mobilitet (270.000,-), skrot i inn- og utmark (200.000,-), kunnskapsdeling og kunnskapsformidling (80.000,-) og urbant landbruk (50.000,-).

– Midlene er spisset mer mot miljø de siste to årene. Vi har én million kroner lag, foreninger, frivillige organisasjoner, barnehager og skoler kan søke på, for å gjøre vår by mer miljøvennlig, sier Goldfain.


Til tross for 260 millioner kroner til tiltak for å få ned bilbruken, øker den fortsatt

Til tross for 260 millioner kroner til tiltak for å få ned bilbruken, øker den fortsatt. Nå er lokalpolitikerne klare for å inngå byvekstavtale med staten som betyr åtte milliarder kroner til nye tiltak.

 

I fjor kom det inn 36 søknader, 22 av søkerne fikk penger. Det er byutviklingskomiteen som avgjør hvem som får støtte, etter innstilling fra administrasjonen.

– Det var stor variasjon i søknadene i fjor, beløpene det ble søkt om varierte fra 35.000 til 240.000 kroner. Vi dekker 50 prosent av de totale prosjektkostnadene, resten er egeninnsats og dugnad.


Røymo sier stopp for engangskopp: Politikerne må ta med egen kopp til kommunestyremøtene

Ordfører Kristin Røymo har sett seg lei på høyt forbruk av engangsartikler i kommunen. Nå tar hun grep.