Kontroll ved Kilpis: Syv kjøretøy fikk bruksforbud

Vogntogene hadde ikke egnede vinterdekk.

FOR DÅRLIG: Flere av vogntogene som ble kontrollert søndag kveld, hadde dekk som ikke var egnet på nordnorsk vinterføre. Dette bildet ble tatt av Veivesenet under kontrollen.   Foto: Statens vegvesen

nyheter

Søndag kveld kontrollerte Statens vegvesen 41 tunge kjøretøy ved tollstasjonen på Kilpisjärvi.

Syv av kjøretøyene hadde ikke dekkutrustning som var egnet på is eller snødekke, og fikk dermed bruksforbud.