Uventet lav inflasjon i januar etter januarsalg

Konsumprisveksten på 2,1 prosent i januar var lavere enn analytikerne hadde ventet på forhånd. Handelsbanken tviler på at dette endrer sentralbankens planer om renteheving i mars.

SVAK VEKST: Prisene steg mindre enn forventet i januar  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

nyheter

Prisveksten på 2,1 prosent er undret fra desembertallene, og er 0,1 prosentpoeng under Norges Banks beregninger på 2,2 prosent.

– Januarsalg på spesielt klær, men også skotøy, bidro mest til nedgangen i KPI, og prisene på klær gikk ned 12,3 prosent fra desember til januar, forklarer rådgiver i SSB Kristian H. Myklatun.

På forhånd hadde Nordea og Handelsbanken ventet at kjerneinflasjonen (se faktaboks) skulle havne på 2,3 prosent i årlig vekst, mens DNBs beregninger var en prisvekst på 2,4 prosent. Alle bankene ga med andre ord for høye anslag.

DNB uttaler at prisfallet på klær og sko var større enn ventet.

Samtidig som inflasjonstallene ble lagt frem så steg kronekursen med litt over 0,4 prosent mot både euro og amerikanske dollar.

Tviler på renteeffekt

Inflasjonsmålet til Norges Bank styrer etter er rundt to prosent. Prisvekst over dette nivået taler for rentekutt.

– Etter en oppsideoverraskelse i desember har når prisveksten falt ned mot Norges Banks. Så selv om dette var svakere enn forventet i markedet, er det ikke et forhold som bør skape usikkerhet rundt den varslede hevingen i mars, skriver Handelsbanken i en pressemelding.


Inflasjon

Inflasjon er vekst i det generelle prisnivået og det samme som fall i verdien av penger.

  • SSBs konsumprisindeks (KPI-JAE), er justert for avgiftsendringer og uten energivarer, er en indikator som blir sett på som et uttrykk for inflasjonen i Norge.
  • Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid.
  • Når inflasjonen er for lav innebærer det lav styringsrente og motsatt.

Også DNB skriver at de tror Norges Bank opprettholder planene om å øke renten i mars.

Høye strømpriser

Kjerneinflasjonen ser bort fra endringer i strøm- og drivstoffpriser samt avgifter som merverdiavgift, sukkeravgift og lignende. Høye strømpriser i vinter gjør at den generelle prisveksten er på 3,1 prosent, viser tallene fra SSB.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk opp 3,7 prosent fra desember i fjor til januar i år.

– Fra januar 2018 til januar 2019 gikk KPI opp 3,1 prosent. Den viktigste bidragsyteren er fortsatt de høye elektrisitetsprisene, skriver SSB.

– Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 30,4 prosent høyere i januar i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Prisveksten i 2018 havnet på 2,1 prosent, etter at den årlige kjerneinflasjonen økte fra 1 prosent til 1,4 prosent fra november til desember.

Veksten ned

Inflasjonstallene fra SSB viser at prisen for mat og alkoholfrie drikkevarer økte med 1,2 prosent. Tolvmånedersveksten falt da 0,4 prosentpoeng fra desember 2018 til januar 2019.

Virke kaller prisøkningen i januar for uvanlig svak.

– Prisøkningen i januar 2018 var langt høyere enn i år. For ett år siden steg prisene med hele 2,6 prosent fra desember til januar. Dette skyldtes den dramatiske avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer, samt på alkoholfrie drikkevarer. Den svake prisveksten på matvarer fra desember 2018 til januar 2019, skyldes både hard konkurranse mellom kjedene, og at en av de omstridte avgiftsøkningene omsider ble reversert skriver Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, i en pressemelding.

Prisutviklingen på drivstoff og smøremidler bidro også til redusert tolvmånedersvekst.