Vil ha tiltak i Skippergata

Bakgrunnen er Nordbyen-planen som er på høring, som sammen med andre planer vil bety økt trafikk.

ØNSKER TILTAK: Styret i Stiftelsen Tromsø Gamleby ønsker tiltak for å redusere støy i Skippergata.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Styret i Stiftelsen Tromsø Gamleby mener at det snarest må iverksettes tiltak «for at den støyende og forurensende biltrafikken i Skippergata reduseres eller fjernes».

– Det kan bli et alvorlig problem for en bydel som for all del må bevares som byens viktige og menneskevennlige oase for byens befolkning og den økende turisttilstrømmingen, skriver stiftelsen.