Helseministeren om sammenslåingen av UNN og Finnmarkssykehuset: – Beslutningen er ikke tatt

Helseminister Bent Høie avkrefter at beslutningen om sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset er tatt. Nå skal Helse Nord gjøre en utredning av saken.

MØTE: Helseminister Bent Høie møtte tirsdag ledelse, fagmiljø og tillitsvalgte ved UNN for å prate om en eventuell sammenslåing med Finnmarkssykehuset. 

nyheter

Som en del av regionreformen har regjeringen foreslått å slå sammen UNN og Finnmarkssykehuset. Helseminister Bent Høie (H) har lovet at berørte samarbeidspartnere og ansatte skal bli hørt.

VIl ha utredning: UNN-direktør Anita Schumacher (fra venstre), tillitsvalgt i Fagforbundet, Rigmor Frøyum, tillitsvalgt i Delta, Jan Eivind Pettersen og helseminister Bent Høie etter møtet. 

 

Tirsdag var han på besøk på UNN, for å møte tillitsvalgte og ledelse. Pressen fikk ikke være til stede på møtet, men fikk møte statsråden, tillitsvalgte og ledelsen etterpå.

– Jeg oppfatter det som at de på møtet hadde to hovedbekymringer. Det ene er knyttet til selve gjennomføringsprosessen, og at tillitsvalgte og ledelsen er bekymret for at det vil kreve tid og oppmerksomhet som de heller skulle ha brukt til andre oppgaver. Det andre er spennet i oppgaver for regionsykehuset og universitetssykehuset, sier Høie.


Sammenslåingen av UNN og Finnmarkssykehuset: – Konsekvensene av sammenslåingen kan være alvorlige, sier tidligere sykehusdirektør

Tidligere sykehusdirektører er bekymret over at regjeringen har bestemt at UNN og Finnmarkssykehuset skal slås sammen. De frykter sammenslåingen vil gå ut over sykehusets kjernevirksomhet.

 

Skal gjennomføre utredning først

Tidligere har det fremstått som om beslutningen allerede er tatt, uten at det er gjennomført en utredning av saken. Det avkrefter Høie nå.

– Beslutningen vil komme i etterkant av utredningen. Nå vil Helse Nord få oppdraget med å utrede dette, og bare etter utredningen skal man ta beslutning om sammenslåing, sier Høie.

I etterkant av at forslaget om sammenslåing ble lagt fram i januar, er det mange som har reagert på det de mener er et forslag som har kommet som lyn fra klar himmel.

– Jeg opplever at alle de tre opprinnelige regjeringspartienes politikere i Finnmark, spesielt i deler av Vest-Finnmark, ønsker dette. Det er noe som har vært diskutert der, og derfor er det ikke et spørsmål som har kommet som lyn fra klar himmel, sier Høie.

Det er ikke gitt noen tidsfrist for når en eventuell sammenslåing skal skje. Helse Nord vil imidlertid få en tidsfrist for når utredningen skal være ferdig, uten at denne fristen er satt ennå.

– Helse Nord bestemmer hvilke personer og metoder man skal bruke på utredningen, men vi kommer til å legge føringer for at tillitsvalgte, fagmiljøene og ledelsen ved UNN og Finnmarkssykehuset skal involveres. I tillegg blir det høringer der kommunen og regionen får gi sine synspunkter, sier Høie.


Sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset:

Det er ikke utredet hvordan en sammenslåing vil påvirke livsviktige funksjonene for befolkningen i hele landsdelen

Sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset må utredes, krever tre tidligere direktører ved UNN og Finnmarkssykehuset.

 

– Trenger stedlig ledelse

Rigmor Frøyum, foretakstillitsvalgt i Fagforbundet, og Jan Eivind Pettersen, foretakstillitsvalgt i Delta, er glade for at det nå skal gjennomføres en utredning.

– Jeg stoler på at dette skal gjøres på en ordentlig måte, sier Frøyum.

– Nå avkrefter Høie at dette er en beslutning som er tatt, og det er ikke satt noen tidsfrist. Jeg er veldig fornøyd med å få avklart prosessen fremover, sier Pettersen.

Pettersen tror ikke det er mulig å ta ned på ledelsen, for heller å bruke mer ressurser på pasientene, som har vært et av ønskene bak forslaget om sammenslåing.

– Vi har erfaring fra Harstad og Narvik, der vi innførte stedlig ledelse for ett år siden. Å tenke at man skulle kunne slå sammen UNN med Finnmarkssykehuset uten stedlig ledelse, vil være vanskelig å få til, sier han.


Debatt

Sammenslåingen av UNN og Finnmarkssykehuset er politisk hestehandel om helsetilbud

Det finnes ingen kunnskapsbaserte argumenter for å slå sammen to så omfattende ansvarsområder som UNN HF og Finnmarkssykehuset representerer.

 

Helse Nord-tillitsvalgte er kritiske

GOD STEMNING: Det var god stemning etter møtet. Her får Bent Høie en klem av konserntillitsvalgt for YS i Helse Nord, Ann-Mari Jenssen. I bakgrunnen står konserntillitsvalgt for Unio i Helse Nord, Sissel Alterskjær. 

 

Frøyum ser ikke umiddelbart noen fordeler med sammenslåingen, men venter at utredningen gir svar på dette.

– Det er mange fagfolk som i møtet kom med bekymringer rundt universitetssykehus-funksjonen, og tror at den kan bli lidende under dette om fagfolkene må bruke tiden mer på lokalsykehusene i stedet for å jobbe med forskning, sier hun.

Konserntillitsvalgte i Helse Nord er også skeptiske.

– Det er tidligere sagt at dette skal innføres i samtid med regionreformen 1. januar 2020. Vi trenger en lengre prosess enn dette, sier Sissel Alterskjær, som er konserntillitsvalgt for Unio.

I et åpent brev til helseministeren skriver de tillitsvalgte:

– Konserntillitsvalgte og konsernverneombudet er bekymret for både universitetssykehusets funksjoner og lokalsykehusene som blir berørt. Vi er meget kritisk til og sterkt uenig i forslaget om kommende endring av foretaksstruktur.


Debatt:

Åpent brev til helseministeren

Foretakstillitsvalgte og konserntillitsvalgte fra Fagforbundet og LO Stat er sterkt kritisk til regjeringens kommende pålegg om at Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN.

 

Vil se an kunnskapsgrunnlaget

FORVENTER Å BLI HØRT: Anita Schumacher forventer at man ser an resultatet av utredningen før det tas en endelig politisk beslutning. 

 

UNN-direktør Anita Schumacher opplevde helseministeren som lyttende.

– Han tok brodden av en del av vår bekymring når han sa at det vil bli gitt oppdrag om en utredning.

– Hva om man gjennom utredningen finner ut at sammenslåing ikke er beste løsning, tror du man lar være å slå sammen sykehusene da?

– Ja, det tror jeg. Jeg opplever at signalene fra helseministeren er at beslutningen skal tas etterpå. Da må man nødvendigvis ta innover seg det som kommer fram i utredningen.

På samme spørsmål svarer Høie:

– Den politiske målsettingen er at vi skal ha en sammenslåing, men den skal baseres på et kunnskapsgrunnlag. Vi må se resultatet før vi tar beslutningen.


Debatt

Bent Høie styrer sykehusene etter Joker Nord-prinsippet

Tillitsvalgte sier klart ifra om at prosessen er udemokratisk og uten plan, men Høie er programleder og han bestemmer reglene, skriver en trio av stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet i sitt innlegg.