Nå er det betydelig snøskredfare i Tromsø

Vindøkning fører til økt skredfare, varsler NVE.

SKREDFARE: Nå er skredfaren økt til nivå 3, det nest høyeste nivået. Dette arkivbildet fra 2014 viser to skred på Breivikeidet. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

I samarbeid med Meteorologisk institutt og Statens vegvesen, driver Norges vassdrags- og energidirektorat nettsiden varsom.no. Der varsles det nå økt skredfare i Tromsø og omegn etter at det natt til tirsdag blåste opp til kuling langs kysten.

-  Litt nedbør som snø og kraftig vind kan bygge opp ferske fokksnøflak i leheng i løpet av dagen. Vekslende vind kan danne fokksnøflak i ulike himmelretninger. Ved mindre vind og nedbør enn ventet, kan skredfaregraden være lavere, skriver direktoratet, og fortsetter:

- Det finnes kantkornlag i snødekket, spesielt der hvor snødekket er tynt. Dette har foreløpig ikke vært et utbredt skredproblem, men det er knyttet usikkerhet til hvorvidt slike vedvarende svake lag kan aktiviseres i heng med stor pålagring, skriver direktoratet.


 

Søndag ble det observert flere små, naturlig utløst flakskred på Ringvassøya. Likevel opplyses det om at snøen fra forrige uke har stabilisert seg, og at det er det pågående været som fører til at faregraden økes fra moderat til betydelig.

- I helgen var snøoverflaten over tregrensa varierende, fra mye tørr løssnø til å være mer vindpåvirket og avblåst. Litt snø, vekslende vindstyrke og vindretning søndag/mandag har gjort endringer i snøoverflaten etter det siste store snøfall forrige uke. Da kom det 15 til 30 centimeter i regionen med vind fra sør og vest. Det er kommet mange observasjoner på at snøen fra forrige uke har stabilisert seg, opplyser NVE.

Lenger ned i snødekket finnes det mange steder hardere fokksnø etter perioder med sterk vind fra sør/sørøst rundt månedsskiftet. Under denne fokksnøen igjen finnes det mildværsskarelag fra tidlig i januar.

- Under den gamle fokksnøen og under mildværsskarelaget er det observert kantkorn flere steder i regionen. Der hvor det er utført stabilitetstester, tilsier disse at lagene er vanskelig å påvirke, heter det på nettsiden.