Fylket eier 14.000 dekar og et samlet bygningsareal på 245.000 kvadratmeter

Det viser en oversikt over fylkeskommunens eiendomsmasse fylkestinget har bedt om.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Troms fylkeskommune eier et eiendomsareal på 14 millioner kvadratmeter og et samlet bygningsareal på 245.000 kvadratmeter.

– Eiendomsmasse er ervervet over en lang periode for å kunne ivareta de ulike virksomheter som fylkeskommunen trenger for sin tjenesteproduksjon, i alle hovedsak videregående skoler, tannklinikker og Fylkeshuset, heter det i saksfremlegget til fylkesrådet.


Vil overta de gamle lokalene til veivesenet

Troms fylkeskommune vil overta kontorlokalene Statens vegvesen leide i Mellomveien 40. Det betyr flere millioner kroner i økte leieutgifter for fylkeskommunen.