PARKERING

«Vi er overrasket og skuffet over at kommunen foreslår å ta av grøntområdene for å anlegge P-plasser»

Vi viser til siste ukes medieoppslag om parkering ved Tromsøbadet. Borgtun bydelsråd stiller seg sterkt kritisk til forslaget fra kommuneadministrasjonen om å tilrettelegge for mer parkering oppe rundt Templarheimen.

Tromsøbadet 

nyheter

Den kaotiske trafikksituasjonen i høst og tidligere i vinter, har gitt en forsmak på hvordan det kan bli om det legges til rette for mer bilkjøring opp til badet.

Bilkjøring helt opp til badet gjør forholdene vanskeligere for myke trafikanter. Det gjør det mindre attraktivt å bruke lysløypa/turveien nord-sør. Det undergraver intensjonene i Tenk Tromsø og gir null insentiv for badegjester å velge buss framfor bil. Nærmeste busstopp på rute 20, 21 og 24 ligger i dag ved Breivang, fire-fem minutter gåtur unna badet. Rute 32, 33 og 34 stopper ved Planetariet, 11 min. unna. Dersom parkeringsplassene legges lenger unna badet, vil det være et mer naturlig valg å ta bussen. Hvis parkeringsplassen ligger rett ved inngangsdøra, og bussen ikke stopper rett ved inngangsdøra; hvilken idiot er det da som velger å ta bussen?

I tillegg skaper bilkjøring et mindre trivelig, mindre trygt miljø for dem som bor i nærområdet til Templarheimen, både det eldre villaområdet og de nye blokkene. Dette er også påpekt i brev fra Sameiet Askeladdsvingen, til politikerne i byutviklingskomiteen og formannskapet.

Vi er svært overrasket og skuffet over at kommuneadministrasjonen foreslår å ta av grøntområdene for å anlegge parkeringsplasser. Vi er kjent med at det har pågått et arbeid for å utrede sambruk av parkeringsplasser i nærområdet. Langt på vei støtter vi dette arbeidet. Universitetet har mye parkeringsareal ved Gjennomgangsbygget sør for Tverrforbindelsen, og også like på nordsiden. De fleste av disse plassene bør det være mulig å få en sambruksavtale om, all den tid de står tomme på ettermiddager og i helger. Litt parkeringsareal finnes også ved Grønnåsen og Breivang skoler.

Hvis det fortsatt mangler parkering, hvorfor ikke bygge et parkeringshus på deler av arealet ved Fløyahallen? Med taket i plan med uteområdet til Templarheimen barnehage, så kan taket på p-huset tilrettelegges som ekstra uteområde for barnehagen. Herfra er det ikke langt å gå til Tromsøbadet, spesielt ikke via gangveien på oppsida av kunstgressbanen. Med belysning langs denne, blir dette en fin forbindelse opp til badet. Det tar fem minutter å gå, like lang tid som fra busstoppet. Også av landskapshensyn vil det være bedre å legge et parkeringshus her nede i «della», hvor det i mindre grad vil påvirke omgivelsen hva gjelder synlighet og skyggevirkning, enn om P-huset plasseres på toppen av øya.

Og en kommentar til betegnelsen «midlertidig parkeringsplass»: Vi har aldri hørt om en midlertidig parkeringsplass som ikke har blitt permanent. Folk er vanedyr, og har de først blitt vant til å kjøre til døra, skal det mye til for å endre den bekvemmelighetsvanen. I tilfellet med Tromsøbadet, har kommunen en gylden mulighet til å styre transportmønsteret i grønnere retning allerede fra første dag. Vi har nemlig aldri hatt et badeland på Templarheimen før, og vi har aldri vært vant til å kjøre til det heller. Vi kommer sannsynligvis ikke til å savne den vanen vi ikke har innarbeidet.

Arealene på Tromsøya er en verdifull ressurs, og aller mest verdifulle er naturarealene. Det siste som skal taes til parkeringsplasser, er grøntområdet. Det er viktig å legge til rette for sambruk, ikke for særbruk.

Vi sier nei til irreversible inngrep i verdifulle grøntområder. Vi sier nei til å undergrave målene i Tenk Tromsø ved å tilgodese bilbrukerne. Vi sier nei til et trasig lokalmiljø for beboerne ved Templarheimen.