Ordførerduellen: Uenige om det meste – bortsett fra bompenger

Den første duellen mellom hovedkombattantene i høstens valg avslørte en dyp ideologisk sprekk på de fleste områdene – bortsett fra når det kommer til bompenger.

FØRSTE DUELL: Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal (til venstre) og Arbeiderpartiets toppnavn Gunnar Wilhelmsen (til høyre). Debattleder var iTromsøs politiske redaktør Martin Lægland. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Ordførerkandidatene for Høyre og Arbeiderpartiet – henholdsvis Hans Petter Kvaal og Gunnar Wilhelmsen – kastet hanskene onsdag kveld på et nesten fullsatt Verdensteater.

Det storpublikummet fikk se var to ordførerkandidater som sto på hver sin side av en nokså bred ideologisk avgrunn når det kom til økonomisk styring, privatisering og konkurranseutsetting, næringspolitikk og hvordan kommunen skulle omorganiseres og moderniseres.

VALGKAMP: Debatten på VT sparket i gang valgkampen på alvor da de to hovedmotstanderne i høstens valg møttes til duell.  Foto: Christer Pedersen

 

Enige og uenige

Dog var det to ting som de to kamphanene var nokså enige om:

  • Inngåelsen av en bymiljøavtale med staten og påfølgende bompenge-/brukerfinansiering
  • Parlamentarisk styresystem i kommunen.

I det første punktet ble Kvaal og Wilhelmsen utfordret på om de kunne garantere at det skulle inngås en bymiljøavtale og, i forlengelsen, innføres bompenger.

AP-TOPP: Gunnar Wilhelmsen var meget opptatt av at kommunens kjerneoppgaver – som pleie og omsorg – skulle utføres av kommunalt ansatte, ikke av private kapitalister.  Foto: Håkon Steinmo

 

– Ja, det vil vi innføre. Og vi vil innføre bompenger for å finansiere vår del av pakken, sa Gunnar Wilhelmsen.

Samme budskap ble gjentatt av Kvaal.

– Ja, vi vil ha en byvekstavtale. Men vi vil ha den best mulige avtalen for Tromsø, og den beste brukerfinansieringen. Det er ikke gitt at bompenger er den beste tekniske løsningen. Vi mener at GPS-teknologi vil være mer egnet og mer rettferdig, sa han.


 

Dog innrømmet han – noe motvillig – at teknologien kanskje ikke fantes per i dag, og at man kan være nødt til å akseptere en bompengeløsning isteden.

– Vi må kanskje krype til korset for å få en byvekstavtale på plass, sa han.

FØRSTE GANG: Hans Petter Kvaal fikk sin ilddåp i sin første duell med hovedmotstanderen Arbeiderpartiet. Han uttalte etter debatten av «han fikk blod på tann».  Foto: Håkon Steinmo

 

Tror på borgerlig samarbeid

Kvaal ville dog ikke si hvordan det vil være mulig å få en bompengeløsning på plass med borgerlig valgseier – all den tid Frp har gitt et ultimatum til Høyre om at de heller støtter Ap enn et Høyre som godtar bompenger.


Slik vil Kvaal (H) gjøre veiprising billigere for barnefamilier

Hans Petter Kvaal mener GPS-løsning istedenfor bompenger kan gi lavere kostnad til barnefamilier, og at teknologien allerede er klar for å bli tatt i bruk.

 

– Tror du ikke på dem, spurte debattleder Martin Lægland, politisk redaktør i iTromsø.

– Jeg tror at de foretrekker vår politikk foran Ap. Jeg tror at de tror på det de sier når de sier at de aldri vil godta bompenger, men vi får nå se etter valget, sa Kvaal.

Vil ha parlamentarisme

De to ordførerkandidatene var også skjønt enige i at parlamentarisme var å foretrekke foran formannskapsmodellen som er etablert i Tromsø i dag.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat mente dog at hensynet til samarbeidspartnerne Rødt og SV veide veldig tungt. Fra Høyres side var Kvaal opptatt av kontinuitet.

– Vi kan imidlertid ikke ha det slik at vi endrer styringssystem hvert fjerde år. Om vi får et overveldende flertall etter valget, så kan vi vurdere å innføre parlamentarisme, sa Kvaal.


 

Når sant skal sies så var begge partier enige om nok en ting: Merforbruket i helse- og omsorgssektoren må ned. Dog var veien dit tegnet på to vidt forskjellige kart.

Vil samarbeide om økonomi

Kvaal var opptatt av at det må åpnes for valgfrihet for brukerne og samarbeid mellom det offentlige og private aktører.

FORSKJELLER: Debattleder Martin Lægland klarte å avdekke at det er store ideologiske forskjeller mellom de to hovedmotstanderne i høstens kommunevalg.  Foto: Håkon Steinmo

 

Wilhelmsen på sin side sto beinhardt på at kommunale kjerneoppgaver – som pleie og omsorg – skal skjøttes ene og alene av det offentlige for å hindre såkalte velferdsprofitører fra å berike seg.

Imidlertid så lukket de ikke døra overfor hverandre.


Gunnar Wilhelmsen (Ap) om Høyres bompengeomkamp: – Merkelig utspill fra Kvaal

Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal varslet i forrige uke en omkamp om byvekstavtalen. Gunnar Wilhelmsen mener imidlertid at Kvaal ikke har ryggdekning i partiet for utspillet.

 

– Uansett hvem av oss som setter seg i ordførerstolen etter valget så må vi samarbeide om dette. Det er jeg innstilt på, sa Kvaal.

Humoristisk

Kandidatduellen var den første som er gjennomført etter at Høyre – endelig – klarte å lande en ordførerkandidat etter at Jens Johan Hjort trakk seg.

– Det var artig. Jeg føler at jeg ble full av energi, og jeg fikk absolutt blod på tann, sa Hans Petter Kvaal etter debatten.

Gunnar Wilhelmsen var også i godt humør etter debatten, og ga kred til sin opponent som han mente var «en likandes fyr».

– Han vil bli en utmerket opposisjonspolitiker etter valget, sa Ap-politikeren med en latter.