UiT-studenter blant de mest fornøyde i landet

En fersk undersøkelse viser at studenter fra jus- og medisinlinjene ved UiT – Norges arktiske universitet er blant de mest fornøyde studentene i landet.

SCORER HØYT: Prorektor ved UiT, Wenche Jakobsen, er veldig fornøyd med tallene fra Studiebarometeret. Foto: Audun Hetland/UIT 

nyheter

Studenter ved studieprogrammene jus og medisin på UiT er over gjennomsnittet fornøyd med sine studieprogram, viser nye tall fra Studiebarometeret som ble lansert tirsdag.


Studenter vet ikke hvordan de skal varsle om trakassering

Studenter flest vet ikke hvordan de skal varsle om tilfeller av trakassering. – Skremmende, mener Norsk studentorganisasjon (NSO).

 

Studiebarometeret er en årlig undersøkelse gjennomført av Kunnskapsdepartement, gjennom Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Studien undersøker hvordan studenter opplever studiekvaliteten.

– Scorer høyt hvert år

I tillegg til jus og medisin scorer også fag som psykologi, fysioterapi og luftfartsfag høyt sammenlignet med resten av landet.


Studiebarometeret: Videregående skole forbereder studenter for dårlig på studier

Mange studenter opplever at de er blitt for dårlig forberedt på akademiske ferdigheter, som kritisk tenkning, mens de gikk på videregående skole.

 

– Hvis man tenker på hvor mange studieprogram vi har så er vi glade for at så mange scorer godt. Vi har noen store, tunge utdanninger med 100–150 studenter hvert år, som jus og psykologi, og disse utdanningene scorer høyt hvert år, sier Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning og kvalitet ved UiT.

– Vi ser samtidig at det er noe vi må jobbe videre med, legger hun til.

Forbedrer studieprogrammene

Studiebarometeret har blitt gjennomført siden 2013, og Jakobsen sier at undersøkelsen har blitt et viktig redskap for universitetet.

– Hvert år er det noe vi scorer høyt på og andre ting vi scorer lavere på. Da går vi inn i detaljene og ser hva som mangler, hva som kan være årsaken og hva som kan forbedres, forklarer Jakobsen.


UIT får millionstøtte til forskning på antibiotikaresistens

Bergens forskningsstiftelse (BFS) har gått inn for å støtte fire norske prosjekter med til sammen 75 millioner kroner, etter at de i juni i fjor lanserte et forskningsprogram for antibiotikaresistens.

 

– For eksempel fikk lærerutdanningen en lav score på infrastruktur i år, og det har vi forståelse for. Det kommer hovedsakelig av at studentene holder til i et gammelt bygg fra 1950-tallet. For noen år tilbake fikk ingeniørstudiet en lav vurdering fra elevene. Da undersøkte vi hva det kunne komme av og gjorde endringer i oppbyggingen av studieprogrammet.

– Viktig for oss

I tillegg til Studiebarometeret, benytter UiT seg også av Kandidatundersøkelsen.

– Dette er en undersøkelse hvor vi spør tidligere studenter om deres erfaringer på studiet, og om de oppfatter studiet som relevant med tanke på jobb og jobbsøking, sier Jakobsen.

Kandidatundersøkelsen arrangeres av UiT hvert tredje år.

– Vi er veldig fornøyd med undersøkelsen. Det er veldig viktig for oss at studentene er fornøyd med studiene, og at studiene er relevant for arbeidslivet, sier Jakobsen.