Fylkesmannen vil ha Robukta som friområde

Ber også kommunen vurdere om det bør tilrettelegges for sykkelparkering i området.

TOMTESTRID: Total Prosjekt AS og Tromsø kommune er svært uenige om Robuktas fremtid.  Foto: Illustrasjon: 70 Grader Nord Arkitektur

nyheter

– Fylkesmannen vurderer planinitiativet å være i tråd med nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet og statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, skriver Fylkesmannen i sitt innspill til varsel om start av detaljregulering for Robukta.


Robukta: Vil splitte tomta for å bli enige med Totalrenovering

Ordfører Kristin Røymo foreslo – og fikk støtte for – å splitte opp den omstridte Robukta-tomta for å bli enig med eier Totalrenovering.

 

Fylkesmannen mener det vil være en fordel for allmennhetens bruk og opplevelse at det blir regulert til friområde.


Kommunen fikk medhold i Robukta-klagen:

Får fremdeles ikke bygge nytt i Robukta

Fylkesmannen stadfester Tromsø kommunes vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på Robukta-eiendommene. Dermed tas klagen fra Total Prosjekt AS ikke til følge.Har ventet 21 uker på svar fra kommunen om Robukta-klage

7. september 2017 klaget Total Prosjekt AS på vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak på Robukta-eiendommene. 21 uker senere har Tromsø kommune ennå ikke svart.Mener administrasjonen har ignorert Robukta-vedtak

Robukta AS mener kommuneadministrasjonen ikke har fulgt opp formannskapets vedtak om å gå i dialog med grunneierne om kjøp av Robukta-eiendommene.